StoryEditor

Sprzedaż maszyn darowanych przez rodziców

Czy maszyny nabyte w darowiźnie od rodziców można sprzedać po upływie 6 miesięcy od darowizny?
06.09.2020., 10:09h
Generalnie rzecz biorąc, nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z treścią przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1) ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1813), warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Niezależnie od powyższego, zwolnieniu od podatku podlega nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia (art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy).


Maszyny nabyte przez Czytelniczkę od rodziców, co prawda zwolnione są z podatku od spadków i darowizn, jednak ewentualna ich sprzedaż lub darowanie przed upływem 3 lat skutkować będzie koniecznością zapłaty podatku, od którego nabycie było zw...
Pozostało 11% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:38