StoryEditor

Znamy oficjalne stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Kiedy rusza wypłata zaliczek?

Resort rolnictwa opublikował projektowane stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. Ukazało się też rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Kiedy rozpocznie się wypłata zaliczek na poczet dopłat? 
02.10.2023., 15:10h
Komisja Europejska zadecydowała, że w 2023 r. państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70% w przypadku interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 85% w przypadku wsparcia przyznanego z tytułu interwencji obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich. 

Kiedy wypłaty zaliczek i w jakiej wysokości?


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich 16 października br. (w poniedziałek) i zakończy je 30 listopada br.

W wysokości 70% dla:

1) obszaru stwierdzonego do przyznania danej pomocy w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniający warunki do przyznania pomocy, albo

2) liczby zwierząt stwierdzonych do przyznania danej pomocy w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniających warunki do przyznania pomocy, albo

3) masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną

W wysokości 85% w przypadku wsparcia przyznanego z tytułu interwencji obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich. 

Zaliczki będą realizowane z tytułu następujących rodzajów płatności bezpośrednich:

 • podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności,
 • uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności,
 • uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników,
 • płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją,
 • płatności w ramach ekoschematów (tzw. powierzchniowych): do obszarów z roślinami miododajnymi, do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, do integrowanej produkcji roślin, do biologicznej ochrony upraw, do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
 • przejściowego wsparcia krajowego: uzupełniającej płatności podstawowej i płatności niezwiązanej do tytoniu;
 • płatności ONW
 • płatności dla małych gospodarstw. 

Dopłaty w ramach dobrostanu zwierząt nie będą wypłacane w ramach zaliczek!

A zatem zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek. Dane potrzebne do obliczenia wysokości stawek dla ekoschematu Dobrostan zwierząt w odniesieniu do liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą będą dostępne w późniejszych terminach.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu wypłata zaliczek za 2023 r. pochłonie nie więcej niż 2 638,52 mln euro, w tym:

 • ok. 2 252,65 mln euro (70%× 3 218,07 mln euro*) środków unijnych na płatności bezpośrednie (razem z ekoschematami powierzchniowymi),
 • ok. 124,67 mln euro (70%×178,10 mln euro**) środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe,
 • ok. 261,20 mln euro (85%× 307,30 mln euro***) środków unijnych i krajowych na płatność ONW.

Kurs euro dla dopłat bezpośrednich


Co roku 30 września Europejski Bank Centralny podaje kurs euro, po którym dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe przeliczane są do wypłacania rolnikom w ramach wniosków, które składali w ARiMR wiosną.  W tym roku 30 września wypada w sobotę, więc do przeliczania dopłat brany będzie kurs z ostatniego dnia roboczego przed tą datą czyli z piątku 29 września. 1 euro w EBC kosztowało w tym dniu 4,6283 złTo o 22 grosze mniej niż rok temu.

Znamy kurs euro do dopłat. Jakie są szacunkowe stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok?

Kiedy reszta pozostała kwota dopłat?

W tym przypadku nie planowane są zmiany w wypłatach i pozostała kwota dopłat bezpośrednich, a więc 30% i 15% zostanie wypłacona po 1 grudnia 2023 r. Jeżeli nie otrzymasz zaliczki w terminie, może to oznaczać, że w Twoim gospodarstwie jest prowadzona kontrola i wówczas otrzymasz pełną kwotę dopiero po 1 grudnia br.

Jakie projektowanestawki dopłat bezpośrednich? 

Zgodnie z przedstawionymi przez MRiRW projektowanymi stawkami dopłat rolnicy mogą liczyć za 2023 rok na następujące wsparcie:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności  (podstawowe wsparcie dochodów) - 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) - 180,96  zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) - 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła - 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów - 439,41  zł/szt.
 • Płatność do owiec  - 116,44  zł/szt.
 • Płatność do kóz - 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów  - 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu - 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia - 3,08 zł/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe 3,08 zł/kg
 • Uzupełniająca płatność podstawowa 77,97 zł/ha

dkol,bcz
Fot. Kolasińska

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 05:32