StoryEditor

Dodatek mieszkaniowy 2024 – jest łatwiej w tym roku!

Dodatek mieszkaniowy to wsparcie dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać dodatkowe pieniądze na mieszkanie?
21.06.2024., 10:00h

Spis treści:

Dodatek mieszkaniowy – kryteria dochodowe

Dodatek mieszkaniowy – kryterium powierzchni 

Dodatek mieszkaniowy – komu się należy?

Dodatek mieszkaniowy – zasady 

Dodatek mieszkaniowy – zasady wypłaty świadczenia

Dodatek mieszkaniowy – wniosek

Żywność drożeje, wydatki związane z mieszkaniem nie należą do najmniejszych, jednym słowem – nie zawsze domknięcie budżetu domowego to prosta sprawa. W bieżącym roku nieco łatwiej jest uzyskać dodatek do mieszkania, dzięki wzrostowi progów dochodowych. Czy to wsparcie należy się jedynie właścicielom nieruchomości? Dodatek mieszkaniowy to pieniądze, które można przeznaczyć na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania czy domu jednorodzinnego. Zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym, powierzchni mieszkania, wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania, stawek czynszu w gminie.

Dodatek mieszkaniowy – kryteria dochodowe

Warunkiem uzyskania dodatku jest odpowiedni dochód. Pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, który nie może przekraczać:

  • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym, czyli dochód nie może przekraczać kwoty 2.862,19 zł,
  • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym – dochód na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 2.146,64 zł.

Rada gminy może podwyższyć średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, który uprawnia do uzyskania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy – kryterium powierzchni

Mieszkanie lub dom musi spełniać określone wymogi pod względem wielkości powierzchni. Nie może być za duży w stosunku do liczby osób. Warto wiedzieć, że rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia.

Limity powierzchni mieszkania (za gov.pl)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 

Dodatek mieszkaniowy – komu się należy?

Ubiegać się o niego mogą osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania lub domu, czyli:

  • właściciele mieszkania lub domu jednorodzinnego,
  • osoby wynajmujące lub podnajmujące lokal,
  • osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  • osoby oczekujące na mieszkanie socjalne.

Dodatek mieszkaniowy – zasady 

Nie ma stałej kwoty dodatku, jest ona uzależniona od wielu czynników. Stawki zaczynają się od około 250 zł. Wsparcie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

image
Dodatek mieszkaniowy
FOTO: Envato Elements

Dodatek mieszkaniowy – zasady wypłaty świadczenia

Dodatek przyznawany jest na pół roku i wypłacany jest z góry do 10. każdego miesiąca. Wsparcie trafi prosto do zarządcy budynku lub osoby pobierającej czynsz za lokal mieszkalny. Jest jednak wyjątek. Ryczałt za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby zamieszkującej dany lokal – w tym wypadku osób żyjących w trudnych warunkach, bo bez centralnego ogrzewania, gazu przewodowego czy ciepłej wody.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia 2024: co nas czeka?

Dodatek mieszkaniowy – wniosek

Wszystkie dokumenty składamy w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania,
  • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Źródło: gov.pl

fot. envato elements 

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 22:00