StoryEditor

Produkcja wieprzowiny w Chinach rośnie

Największy producent mięsa wieprzowego na świecie w zeszłym roku zwiększył moce. Produkcja wieprzowiny wzrosła tam o 4,6%.
25.01.2024., 09:37h

Produkcja wieprzowiny w Chinach w 2023 r. wyniosła 57,94 mln ton, co oznacza zwyżkę w skali 12 miesięcy o 2,53 mln ton lub 4,6%. Rok wcześniej wyprodukowano tam około 55,4 mln ton.

W 2023 r. w całym kraju sprzedano 726.62 mln świń, co stanowi wzrost o 26.68 mln sztuk, czyli 3.8% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy ubojowi poddano 700 mln zwierząt. Liczba świń sprzedanych w Kraju Środka w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwartale wyniosła odpowiednio 198.99 mln, 176.49 mln, 161.75 mln i 189.39 mln, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 1.7%, 3.7%, 4.7% i 5.4%.

Na koniec ubiegłego roku pogłowie trzody chlewnej w całych Chinach wynosiło 434,22 mln świń, co oznacza spadek o 18,33 mln lub 4,1% w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Co ciekawe, Chińczycy zredukowali o 5,7% liczebność stada podstawowego loch, do 41,42 mln, co oznacza spadek o 2,48 mln.

Źródło: 3trzy3

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 14:56