StoryEditor

Kukułcze jajo w szacowaniu szkód

Rząd znowelizował ustawę o Prawie łowieckim, nie doprecyzowując istotnych szczegółów. Kłopot ma rolnik i gmina. A myśliwi?
17.04.2018., 14:04h
W związku z niedawną nowelizacją Prawa łowieckiego w terenie pojawia się bardzo dużo niejasności. W efekcie tego rolnicy pozostają bezradni w zgłaszaniu szkód łowieckich. Na linii rolnik-gmina-koło łowieckie iskrzy już w całej Polsce. Wygląda na to, że rząd podrzucił kukułcze jajo, które muszą wysiedzieć rolnicy i gminy.

Teraz bowiem gminy muszą przyjmować zgłoszenia szkód łowieckich, ale się do tego nie kwapią. Sołtysi, przewidziani w ustawie członkowie komisji, niechętnie się w niej widzą. A myśliwi? Są teraz w dość wygodnej sytuacji, bo mogą patrzeć, jak szacują inni. Wegetacja nie czeka, rolnik się wkurza, a procedury szacowania niedograne. Jak z tym żyć?
top agrar Polska już raz wystąpił do Ministerstwa Środowiska o potwierdzenie, dokąd rolnik ma zgłaszać szkody – kliknij TUTAJ.

Wystąpiliśmy do MŚ też o jak najszybszą nowelizację ustawy PŁ wyjaśniającą niejasności i o jak najszybsze uzyskanie wyjaśnień poniższych kwestii:
  1.  Czy organ wykonawczy gminy (wójt/burmistrz/prezydent) w świetle nowelizacji ustawy PŁ ma obowiązek formalnie powołać zespół szacujący szkody? Jeśli tak, w jaki sposób?
  2. Jeśli nie – jak ma być wypełniona pustka w przepisach prawnych pomiędzy zgłoszeniem za szacowaniem szkody?
  3. Jak rozwiązać kwestę substytucji sołtysa w zespole w sytuacji, gdy sołtys odmawia uczestnictwa w pracy w zespole szacującym lub z obiektywnych przyczyn nie może w nim uczestniczyć?
  4. Jak należy interpretować pojęcia: „przedstawiciel organu wykonawczego gminy“, „przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy”, „przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego”?
  5. Czy udział gminy w procedurze szacowania będzie rodził skutki prawne regresowe w przypadku niesporządzenia protokołu przez zespół szacujący lub w przypadku sporządzenia protokołu wadliwie?
  6. Jak rozwiązać problem w sytuacji, gdy w zespole nie uczestniczy przedstawiciel koła i rolnika, a pozostaje tylko „sołtys lub przedstawiciel organu wykonawczego gminy“?
  7. Co ma zrobić rolnik, który zgłasza szkody do gminy, a gmina ogranicza się wyłącznie do przyjęcia zgłoszenia i nie podejmuje żadnych czynności formalnoprawnych z przeprowadzenia szacowania?

Pytań jest znacznie więcej. Temat Prawa łowieckiego po 1 kwietnia gości na łamach majowego top agrar Polska.

fot. Czekała
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 19:02