StoryEditor

ANR: 100 tys. ha do sprzedaży

W corocznie sporządzanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinii nt. bieżącego budżetu rolnego, do której ma dostęp redakcja „top agrar Polska”, można znaleźć ciekawe informacje o budżetach własnych i finansowaniu instytucji rolniczych. Oto, co we wspomnianym dokumencie można przeczytać o  Agencji Nieruchomości Rolnych.
05.04.2015., 10:04h

Przychody Agencji w 2015 r. wyniosą ok. 267,2 mln zł, zaś koszty 264,8 mln. Jeśli idzie o plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, to w 2015 r. planuje się sprzedanie 101,5 tys. ha gruntów, w tym około 1,9 tys. ha nierolnych. Nieodpłatnie przekazanych zostanie jednostkom samorządu terytorialnego 5 tys. ha na cele m.in. inwestycji przeciwpowodziowych, infrastrukturalnych i inne.

W przetargach planuje się sprzedać ok. 37,9 tys. ha przy średniej cenie w przypadku gruntów rolnych 22,5 tys. zł/ha, a gruntów nierolniczych 186,5 tys. zł/ha. Przy tych założeniach przychody ze sprzedaży gruntów kształtować się będą na poziomie 2,6 mln zł. Przychody z tytułu sprzedaży innych składników majątku (budynków i budowli) wyniosą 130 mln zł, zaś pozostałych 110 mln zł. Równocześnie przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu wyniosą 415,4 mln zł, zaś wpływy w tym roku wyniosą 370,9 mln zł. Zakłada się przy tym, iż w dzierżawie pozostawać będzie ok. 1 mln ha gruntów, zaś średni czynsz w roku za dzierżawiony grunt wyniesie równowartość 4,5 dt pszenicy za 1 ha przy cenie pszenicy 81 zł/dt.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2015 r. wyniosą 3,4 mld zł, koszty natomiast 2,1 mld zł. Wynik finansowy dodatni sięgnie 1,3 mld mln zł, przy czym wydatki majątkowe sięgają 30 mln zł. W ujęciu kasowym wpływy z zagospodarowania mienia Zasobu wyniosą 2,2 mld zł, zaś wydatki ogółem 2,1 mld zł. Wydatki te obejmują m.in. przekazy zewnętrzne 1,3 mld zł, w tym wpłaty do budżetu państwa, zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, środki na koszty funkcjonowania Agencji i wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu.

Planowane zatrudnienie w ANR w przeliczeniu na pełne etaty to 1900 osób, tyle ile w 2014 r.
Opr. na podstawie „Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa”, autorstwa prof. Andrzeja Czyżewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:43