StoryEditor

Darowizna nieruchomości dla żony

Pytanie: Przed ślubem nabyłem nieruchomość. Czy mogę ją podarować żonie? Czy żona zapłaci od tego podatek?
27.02.2020., 15:02h
Odpowiedź: Ustroje majątkowe w małżeństwie, a więc relacje majątkowe między małżonkami regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kodeks ten reguluje zarówno kwestie majątkowe związane ze wspólnością majątkową małżeńską, jak i majątkami osobistymi małżonków.

Zgodnie z art. 31 krio, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności:
  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z nich.

Majątek w małżeństwie

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Innymi słowy wskazany przepis oznacza, że w małżeństwie mamy do czynienia z trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym, powstałym po ...
Pozostało 57% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 12:25