StoryEditor

Gdy dzierżawca gruntu niszczy plony sąsiada...

Pytanie: Pole sąsiadujące z moim jest własnością ANR (teraz: KOWR) i zostało wydzierżawione. Rolnik, które je dzierżawi systematycznie niszczy plony na mojej ziemi. Wielokrotnie zgłaszałem to w Agencji, ale za każdym razem słyszę, że ta nic z tym nie może zrobić. Czy Agencja może rozwiązać dzierżawę z tym rolnikiem ze wskazanej przyczyny?
12.12.2017., 08:12h
Odpowiedź: Prawa i obowiązki stron najczęściej uregulowane są w umowie dzierżawy. Mając na względzie fakt, że stroną umowy w tym przypadku jest KOWR przypuszczać należy, że prawa te i obowiązki zostały określone dość szczegółowo. Z umowy wynikać również będzie, w jakich przypadkach i w jakim trybie wydzierżawiający może rozwiązać z dzierżawcą umowę. Najczęściej prawo to przysługuje wydzierżawiającemu wtedy, gdy dzierżawca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu; poddzierżawił lub oddał do używania grunt bez zgody wydzierżawiającego; używa przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub zawartą umową. Z reguły katalog przyczyn, dla których wydzierżawiający może rozwiązać umowę nie obejmuje postępowania dzierżawcy wobec osób trzecich, np. sąsiadów. Wydzierżawiający wychodzą bowiem z założenia, że te relacje nie dotyczą wydzierżawiającego.

Gdyby jednak wydzierżawiający mógł rozwiązać umowę dzierżawy z powodu postępowania dzierżawcy naruszającego prawa osób trzecich, nie oznacza to automatycznie, że z takiego prawa by skorzystał, bowiem to wydzierżawiający musiałby udowodnić, w razie sporu sądowego, że do takiego n...
Pozostało 40% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 20:57