StoryEditor

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Pytanie: Przez sześć miesięcy byłem członkiem zarządu grupy producenckiej. Niedawno otrzymałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odpowiedzialności solidarnej za zaległości spółki. Czy jako były członek zarządu spółki mogę odpowiadać za jej zobowiązania?
30.04.2020., 10:04h
Odpowiedź: Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe przewidziana jest przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2019 r., poz. 900 t.j. Zgodnie z przepisami art. 116 ustawy, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność ta obejmuje tylko zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu i dotyczy również byłych członków zarządu.

Jeżeli zatem w czasie pełnienia funkcji członka zarządu przez określoną osobę powstała zaległość podatkowa, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność ze spółką oraz pozostałymi członkami zarządu. I to nawet, jeżeli przestała już pełnić funkcję członka zarządu.

Od tej odpowiedzialności można się zwolnić wyłącznie poprzez wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono...
Pozostało 43% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 23:41