Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odszkodowanie za wypadek

Obrazek

Moja żona jest ubezpieczona w KRUS i prowadzi wraz ze mną gospodarstwo rolne. Ja pracuję dodatkowo i jestem ubezpieczony w ZUS. Czy ja otrzymam jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?

29 stycznia 2018, 08:22
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2336), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek (dobrowolnie) w ograniczonym zakresie co do jednorazowego odszkodowania może podlegać rolnik, który podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, albo ma ustalone prawo do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Pan jest ubezpieczony w ZUS i z pytania nie wynika, aby podlegał pan ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w KRUS na wniosek w ograniczonym zakresie, wobec czego nie nabędzie pan prawa do jednorazowego odszkodowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert od ubezpieczeń społecznych rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)