Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wypadek przy agroturystyce

Obrazek

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. Prowadzę gospodarstwo o powierzchni 10 ha przeliczeniowych, a ponadto prowadzę działalność agroturystyczną. Podczas tej działalności uległem ciężkiemu wypadkowi. Oddział regionalny KRUS odmówił mi prawa do jednorazowego odszkodowania, twierdząc, że nie był to wypadek przy pracy rolniczej, a podczas pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której ustawa nie przewiduje odszkodowania. Czy słusznie?

15 maja 2018, 08:22
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Przepisy ustawy nie przewidują prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku zaistniałego podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak więc decyzja oddziału regionalnego KRUS jest prawidłowa. Może pan natomiast ubiegać się o rentę rolniczą, ale z ogólnego stanu zdrowia, a nie z tytułu zaistniałego wypadku. Oczywiście, organ rentowy KRUS zbada, czy spełnia pan warunki wymagane do renty rolniczej określone w ustawie, tj. czy legitymuje się pan wymaganym okresem podlegania ubezpieczeniu i czy jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie okresowo czy na trwale.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. ubezpieczenia społecznego rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)