StoryEditor

Zbiornik na gnojowicę - czy można dostać ulgę inwestycyjną?

Nasz Czytelnik pyta, czy w związku z budową zbiornika na gnojowicę może liczyć na otrzymanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?
01.03.2024., 08:00h

Ulga inwestycyjna na zbiornik

Pytanie Czytelnika: Czy w związku z budową zbiornika na gnojowicę mogę liczyć na ulgę inwestycyjną w podatku rolnym?

Zobacz także: Egzekucja komornicza na dzierżawionej nieruchomości. Czy można odzyskać pieniądze?

Artykuł 13 ustęp 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity DzU 2020.333) przyznaje podatnikom podatku rolnego prawo do ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Pozostało 55% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 23:45