Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Zarejestrowano 9 regionalnych odmian ziemniaka

Obrazek

W COBORU odbyło się kolejne posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań wartości gospodarczej odmian (WGO).

Janusz Biernacki19 marca 2020, 09:35
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian bez wymogu badań WGO pozytywnie zaopiniowano zamiar wpisania do Krajowego rejestru 40 odmian roślin warzywnych, 27 odmian roślin sadowniczych (8 na sadowniczą listę A i 19 na listę B) oraz 18 odmian roślin rolniczych (1 trawy gazonowej; 9 regionalnych odmian ziemniaka, 1 odmianę tradycyjną prosa oraz 7 składników odmian mieszańcowych żyta ozimego.

Na podstawie ustaleń Komisji dyrektor COBORU podjął decyzję o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru (KR) następujących odmian:

Ziemniak – odmiany regionalne
 • Aster – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej, Centrala Nasienna, Nidzica
 • Ibis – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Kolia – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Lawina – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Pierwiosnek – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Salto – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Ruta – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Zebra – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
 • Żagiel – zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna, Nidzica
Odmiana regionalna przydatna jest m.in. dla zachowania bioróżnorodności. Oznacza populację miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, a jednocześnie:
 • zagrożoną postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku
 • zagrożoną ograniczeniem bazy genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych lub roślin warzywnych.
Odmianę regionalną wpisuje się do KR na wniosek zachowującego jeżeli:
 • ma znaczenie w tzw. regionie pochodzenia, w którym była tradycyjnie uprawiana i do którego naturalnie się przystosowała – dotyczy wyłącznie odmian regionalnych
 • jest odrębna, wyrównana i trwała (spełnia kryteria OWT w ocenie odmian)
 • zachowujący nadał odmianie nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom
 • jest zachowywana w regionie pochodzenia – dotyczy wyłącznie odmian regionalnych
 • nie jest wpisana do KR albo wspólnotowego katalogu (CCA) jako odmiana inna niż odmiana regionalna albo odmiana amatorska
 • została skreślona z KR albo wspólnotowego katalogu (CCA) co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o jej wpis do KR lub dniem upływu okresu, w którym możliwy był obrót materiałem siewnym odmiany, tj. do 30 czerwca trzeciego roku po skreśleniu odmiany
 • nie jest chroniona prawnie na poziomie krajowym ani unijnym (włączając ochronę tymczasową).
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)