StoryEditor

Interwencyjny odbiór zwierząt. Potrzebne są zmiany! Czy Siekierski zareaguje?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że niezbędna jest zmiana przepisów o interwencyjnym odbieraniu zwierząt. Po raz kolejny w tej sprawie zwrócił się do ministra rolnictwa.
07.06.2024., 11:15h

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w piśmie do ministra Czesława Siekierskiego zwrócił uwagę na nierozwiązany od lat problem stosowania art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.

Czasowy odbiór zwierzęcia właścicielowi

Przewiduje on procedurę czasowego odebrania właścicielowi (opiekunowi) zwierzęcia, które jest traktowane w sposób znamionujący znęcanie się. Oznacza to, że zwierzę takie może co do zasady zostać fizycznie odebrane po wydaniu decyzji administracyjnej przez organ wykonawczy gminy, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u jego właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu, bez uprzedniej zgody organu.

Zobacz także: Nie będzie zakazu interwencyjnego odbioru zwierząt! Co mogą organizacje prozwierzęce?

W drugim z trybów ustawa upoważnia do dokonania fizycznego odbioru zwierzęcia funkcjonariuszy Policji, straży gminnych i przedstawicieli organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Wtedy podmiot, który dokonał interwencyjnego odbioru zwierzęcia zawiadamia niezwłocznie organ wykonawczy gminy, który z kolei następczo orzeka o zasadności odebrania zwierzęcia.

Potrzebne są zmiany, a prace zostały przerwane

Zdaniem Rzecznika Prawe Obywatelskich praktyka stosowania tych regulacji wskazuje na potrzebę istotnych zmian i uzupełnień. W 2023 r. toczyły się prace nad ustawą, mającą przynajmniej częściowo wyeliminować takie problemy, jednakże prace te, jak przekazał resort, zostały przerwane.

Tymczasem w pełni aktualne pozostają zastrzeżenia RPO wobec art. 7 ustawy, które zasadniczo dotyczą:

  • nieprecyzyjnie określonego terminu na złożenie przez podmiot, który dokonał interwencyjnego odbioru zwierzęcia zawiadomienia do organu wykonawczego gminy i braku jakiejkolwiek sankcji za jego niedotrzymanie; obecna regulacja prowadzi do przypadków, w których zawiadomienie jest składane ze znacznym opóźnieniem, mogącym faktycznie uniemożliwiać organowi ocenę zasadności odbioru zwierzęcia;
  • niewyposażenia organu wykonawczego gminy w realne kompetencje do kontroli miejsca przebywania odebranego zwierzęcia w przypadku, w którym zostało ono oddane pod opiekę organizacji społecznej, która dokonała odbioru; powoduje to sytuacje, w których w razie zaistnienia podstaw do zwrotu odebranego zwierzęcia, nie można ustalić, gdzie przebywa;
  • braku wyraźnej podstawy prawnej do orzeczenia przez organ wykonawczy gminy o zwrocie odebranego (zwłaszcza w trybie interwencyjnym) zwierzęcia w przypadku niestwierdzenia lub wygaśnięcia podstaw do jego odebrania właścicielowi; brak takiego orzeczenia jest źródłem problemów właścicieli z odzyskaniem zwierzęcia oddanego pod opiekę organizacji społecznej, która dokonała jego odbioru;
  • nieprecyzyjnej regulacji kosztów odebrania, utrzymania i leczenia odebranych zwierząt (aktualny jej kształt jest m.in. źródłem licznych sporów sądowych).

- Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainicjowanie rządowego procesu legislacyjnego, którego efektem mógłby być projekt ustawy, rozwiązujący zasygnalizowane problemy – napisał prof. M. Więcek do Czesława Siekierskiego.

 

wk

Fot: Kolasińska

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 23:44