StoryEditor

Kontrowersyjne rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych (NRL) przegłosowane. Co z rolnikami?

Mimo sprzeciwu Polski, kontrowersyjne rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), zostało przyjęte przez Unię Europejską i stanie się obowiązującym prawem. To jeden z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Jakie zmiany dla rolników?
17.06.2024., 15:01h

Rada Unii Europejskiej przyjęła dziś formalnie rozporządzenie w sprawie odtwarzania przyrody.

- To słuszna decyzja, o którą nieustannie wzywali obywatele, naukowcy i przemysł. Nadal jesteśmy na dobrej drodze do odwrócenia utraty różnorodności biologicznej, rozpocznijmy teraz współpracę i pokażmy, że UE nadal przoduje – cieszył się Virginijus Sinkevičius unijny komisarz środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Celem tej ustawy jest wprowadzenie środków mających na celu przywrócenie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE oraz wszystkich ekosystemów wymagających przywrócenia do 2050 r.

- Jestem zadowolony z pozytywnego głosowania nad ustawą o przywracaniu przyrody, która została uzgodniona pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą prawie rok temu. To efekt ciężkiej pracy, która się opłaciła. W ochronie środowiska nie ma czasu na przerwę. Dziś Rada UE postanawia przywrócić przyrodę w Europie, chroniąc w ten sposób jej różnorodność biologiczną i środowisko życia obywateli Europy – powiedział po głosowaniu Alain Maron minister ds. Transformacji Klimatycznej, Środowiska i Energii z belgijskiej Prezydencji.

Jakie są cele NRL?

Nowe przepisy pomogą przywrócić zdegradowane ekosystemy w siedliskach lądowych i morskich państw członkowskich, osiągnąć nadrzędne cele UE w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, a także zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe.

Cele wyznaczone w projekcie rozporządzenia w zakresie rolnictwa dotyczą odbudowy ekosystemów rolniczych do 2030 r. (kolejne progi czasowe to 2040 r. i 2050 r.), poprzez m.in.:

  • zwiększenie zasobów węgla organicznego w glebach mineralnych,
  • odbudowę gleb organicznych użytkowanych rolniczo poprzez m.in. ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk,
  • zwiększenie odsetka gruntów rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej różnorodności,
  • zwiększenie liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego,
  • zwiększenie liczebności motyli na obszarach trawiastych.

Kontrowersyjne przepisy dla rolników

Rolnicy od początku protestowali przeciwko zapisom unijnego rozporządzenia. Zwracano uwagę, że narzuca na rolników dodatkowe obowiązki nie przewidując z tego tytułu odpowiednio wysokiego wsparcia finansowego. Największe kontrowersje dotyczyły obowiązku ponownego nawadniania osuszonych torfowisk, co mogło prowadzić do ograniczenia produkcji rolnej na tych obszarach.

image

Bagno Wizna: rolnicy z Podlasia dzielnie walczą o swoje grunty

To spowodowało, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego prace nad rozporządzeniem zostały wstrzymane a jego zapisy złagodzone.

- Rozporządzenie o odbudowie przyrody zostało w ostatniej fazie bardzo złagodzone, nawadnianie torfowisk będzie dobrowolne dla rolników, jest duża elastyczność we wdrażaniu, są systemy zachęt a do 2027r. jest ponad 100 mld euro do podziału ! -donosi brukselska korespondentka RMF FM.

Kontrowersyjne głosowanie

Polska, która doprowadziła do wstrzymania prac nad NRL przed wyborami do PE, podczas dzisiejszego głosowania podtrzymała swój sprzeciw, wbrew stanowisku ministerstwa klimatu i środowiska. Jak twierdzą media decyzję taką miał podjąć premier Donald Tusk.

- NRL przeszło. Gorzkie głosowanie, bo nasz rząd był przeciw mimo Pozytywnej rekomendacji MKiS. Mamy rząd koalicyjny więc bywa trudno – skomentował wiceminister klimatu i środowiska.

- Fatalna informacja. Rozporządzenie o odbudowie zasobów bardzo złe rozwiązania dla rolnictwa i przyrody. Oddajemy stery decyzyjne "niezależnym" NGSom i dorzucamy kolejne narzędzia do ingerencji w sprawy wewnętrzne państw UE- napisał na platformie X Krzysztof Ciecióra, były wiceminister rolnictwa.

- Po wyborach do Europarlamentu można głosować i procedować Zielony Ład – powiedział Konrad Krupiński, rolnik.

W Austrii, której wyłamanie się z koalicji blokującej państw UE, umożliwiło przegłosowanie NRL, głosowanie zakończyło się skandalem. Austriacki kanclerz Karl Nehammer oskarżył bowiem minister klimatu Leonore Gewessler, że nie była „upoważniona” do głosowania za rozporządzeniem o przywracaniu przyrody.

Co dalej z NRL?

Rozporządzenie zostanie teraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. Będzie ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Do 2033 r. Komisja dokona przeglądu stosowania rozporządzenia i jego wpływu na sektor rolny, rybołówstwo i leśnictwo, a także jego szersze skutki społeczno-gospodarcze.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. lipiec 2024 17:55