StoryEditor

Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia – co mówią rolnicy?

Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo dla drobnych producentów rolnych jest korzystną formą zbytu, gdyż pozwala uniknąć utarty części zysku, który trafiłby do pośredników. Korzyści ze sprzedaży bezpośredniej odnoszą nie tylko sprzedający rolnicy, ale również nabywcy-konsumenci. Rolnicy sprzedają swoje produkty po cenach rynkowych, zamiast oddawać surowce do skupu po niskich cenach, natomiast liczną grupą konsumentów, dla których ta forma zaopatrywania się jest atrakcyjna, nabywa świeżą żywność wiadomego pochodzenia.
21.01.2024., 10:00h

Od 2 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności – z zakresu przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Zobacz także: RHD - przekroczony limit sprzedaży i rejestracja na kasie fiskalnej

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, będącej rolnikiem lub małżonkiem rolnika, lub osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, jeżeli:

  • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie wskazanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.) jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775, 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb);
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885);
  • jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1898 oraz z 2023 r. poz. 2171), oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwa – korzyści dla drobnych producentów rolnych

Dla wielu drobnych producentów rolnych, którzy chcą zwiększyć swoje dochody i poprawić jakość swoich produktów, sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwa są atrakcyjnymi formami zbytu. Pozwalają one na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z konsumentami, zaoferowanie im świeżej i zdrowej żywności.

Jednym z przykładów takiej działalności jest gospodarstwo rolne Lipowa Farma w Masowie, prowadzone przez Annę i Sławomira Górków. Jak mówią, mają zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią tuszek drobiowych i jajek, które są ekologiczne. Dodają, że w ich ofercie znajdują się także kury nioski, kurczaki mięsne, kaczki oraz przetwory z drobiu, takie jak wędzonki i pieczenie.

- Większość z nich sprzedajemy na kooperatywie opolskiej, gdzie klienci mają pewność, że kupują od rolnika najświeższe produkty wysokiej jakości – wyjaśniają rolnicy.

Pozostało 56% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 11:02