StoryEditor

Naliczanie stawek czynszu dzierżawnego – dwie możliwości wyboru dla rolników

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują bardziej elastyczny sposób, w jaki mają być naliczane stawki czynszu dzierżawnego. Rolnicy mają mieć dzięki temu do wyboru dwie możliwości w określeniu stawek.
16.02.2024., 11:59h

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”. Nowelizacja ma na celu ma na celu wyjście naprzeciw postulatom rolników, którzy w znacznym stopniu są obciążeni opłatami za czynsz dzierżawny nieruchomości wydzierżawianych z zasobu Skarbu Państwa.

Ceny zbóż napędzają stawki czynszu dzierżawnego

Zdaniem wnioskodawców w Polsce od lat panuje głód ziemi, co prowadzi do tego, że zarówno ceny zakupu gruntów rolnych, jak i ich dzierżawy, stale rosną. Dlatego grunty będące w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników. Do tego dochodziły wahania cen na rynku zbóż, co było spowodowane najpierw obawę o niedobór żywności po wybuchu wojny na Ukrainie i zablokowaniu portów przez Rosję, a następnie nadmierną podażą zboża na rynkach światowych, wywołaną przez zalanie rynków zbożem rosyjskim oraz zmianą kierunku eksportu zboża z Ukrainy, które w dużej mierze trafiało do krajów takich jak Polska.

Zobacz także: Czynsze dzierżawne z KOWR po nowemu. Rolnicy zapłacą więcej w 2024 roku!

Zmienić sposób naliczania czynszu dzierżawnego

W ostatnich latach, dyskusja na temat gospodarowania zasobem ziemskim była szczególnie żywa, biorąc pod uwagę trudności na rynkach rolnych, spowodowane przez pandemię oraz wojnę na Ukrainie. W roku 2024 w dyspozycji KOWR znajdą się także liczne grunty z tzw. trzydziestek, co powoduje, że zasób ziemi do zagospodarowania znacząco się zwiększy. Są to w większości ziemie od tych dzierżawców, którzy nie zgodzili się na wyłączenie ze swoich dzierżaw 30% gruntów i oddania ich do Zasobu.

- Projekt jest odpowiedzią na postulaty, aby zmienić sposób obliczania czynszu dzierżawnego, aby był on bardziej elastyczny, biorąc pod uwagę liczne zawirowania występujące na rynkach rolnych, związane z polityką Unii Europejskiej, która dąży do przedłużenia otwarcia granic na produkty z Ukrainy, co bezpośrednio przekłada się na osłabienie pozycji polskich rolników, biorąc pod uwagę nierówną konkurencję cenową – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wpływ cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego

W 2023 r. zmieniono ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, aby zmniejszyć wpływ wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co jest rozwiązaniem korzystnym dla rolników. Projektowana ustawa jest kontynuacją dobrych dla rolników rozwiązań, wprowadza bowiem większą elastyczność w ustaleniu stawki czynszu dzierżawnego, wprowadzając dwie możliwości określania stawek czynszu dzierżawnego. Proponuje się, aby należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana była na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy:

  • za jeden kwartał poprzedzając termin płatności czynszu
  • za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu.

image
Do kogo należy dzierżawiona ziemia?

- Pozwoli to na bardziej elastyczne kształtowanie stawek płatności, z korzyścią dla rolników indywidualnych, dla których czynsz dzierżawny stanowi znaczące obciążenie w ramach kosztów prowadzenia gospodarstwa - podsumowują autorzy nowelizacji.

 

wk

Fot: Canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 10:20