StoryEditor

RPO: przepisy z 2011 r. o 30% wyłączeniach dzierżaw są niezgodne z Konstytucją

Przepisy z 2011 r. o 30% wyłączeniach dzierżaw są niezgodne z Konstytucją? Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, ale ostatecznej odpowiedzi na to pytanie udzieli Trybunał Konstytucyjny.
31.05.2024., 10:41h

Trybunał Konstytucyjny bada skargę konstytucyjną przedsiębiorstwa rolnego na nowelizację przepisów w sprawie dzierżawy w czasie jej trwania.

Dla rolników indywidualnych

Przedsiębiorstwo zaskarżyło nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie odnoszącym się do umów dzierżawy tych nieruchomości, zawartych przed jej wejściem w życie i nadal obowiązujących, które nie zawierały postanowienia o możliwości wyłączenia w jej trakcie 30% powierzchni użytków będących przedmiotem dzierżawy oraz przepisu przewidującego mechanizm wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych – pod rygorem utraty przez dzierżawców prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów oraz prawa do bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy. W ocenie skarżących  bezpośrednio i dotkliwie wpływa to na ich prawa majątkowe.

– Wyłączone z dzierżawy użytki rolne zostaną przeznaczone do sprzedaży na rzecz rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne lub osób zamierzających je utworzyć – tłumaczył w 2012 r. ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki.

RPO wchodzi do gry

W związku z doręczeniem przez Trybunał Konstytucyjny zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania, Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił w nim swój udział. Marcin Wiącek wniósł o stwierdzenie, że przepisy tzw. ustawy wyłączeniowej z 2011 r. są niezgodne z Konstytucją. Uzasadnienie stanowiska RPO zostanie przekazane Trybunałowi do końca lipca 2024 r.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 18:25