StoryEditor

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników - jakie stawki na 2024 rok?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.
WK
05.12.2023., 09:27h

Jaki zwrot w przyszłym roku?

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który zobowiązuje rząd, corocznie do 31 grudnia, do określenia stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotę 1 miliarda 663 mln zł przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł.

Czekamy na zgodę Brukseli?

Minister rolnictwa Anna Gembicka podczas piątkowej prezentacji priorytetowych działań w zakresie systemowych rozwiązań dla rolnictwa zapowiedziała, że MRiRW wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na podwyższenie stawki zwrotu do 2 zł za litr.

Pomoc wyglądałaby wtedy następująco: 1,46 zł stawka zwrotu oraz 0,54 zł dodatkowej pomocy publicznej. Takie rozwiązanie funkcjonowało w II półroczu 2023 r.

Zobacz także: Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze po nowemu. Jakie stawki dla rolników w 2024 roku?

Czy będą zmiany w budżecie?

Wiele zależy jednak od tego, jaki będzie ostateczny kształt budżetu państwa na przyszły rok. „Stara” Rada Ministrów przyjęła w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na 2024 r. wraz z uchwałą w sprawie tego projektu pod koniec września. Rząd nowej koalicji będzie pracował nad projektem przygotowanym przez rząd PiS, do którego wniesie poprawki. Niewykluczone, że w trakcie roku już po jego uchwaleniu będzie do niego wprowadzał nowelizacje.

 

Wk

Fot: Canva

WKWK
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 18:45