StoryEditor

Odmiany ziemniaka – sprawdzone w PDO, polecane w rejonach uprawy

Ciepły marzec i początek kwietnia skłoniły rolników do prac polowych, także w zakresie upraw jarych, w tym ziemniaka. Warto zatem sprawdzić, czy zaplanowane do sadzenia odmiany są rekomendowane do lokalizacji gospodarstwa.
09.04.2024., 12:35h

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) od wielu lat prowadzi m.in. badania wartości agrotechnicznej już zarejestrowanych odmian, w ramach PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) dla wielu gatunków roślin, w tym ziemniaka. Na podstawie ich wyników tworzy się tzw. Listy odmian zalecanych (LOZ) dla poszczególnych województw, które są aktualizowane co roku. Jeśli konkretne województwo nie realizuje tego rodzaju badań, COBORU nie ma możliwości utworzenia LOZ. Jest jednak wyjście awaryjne, gdyż można wówczas skorzystać z wykazów dla sąsiednich jednostek administracyjnych, co chociaż częściowo wesprze poprawność decyzji w sprawie wyboru odmiany do sadzenia.

 

LOZ ziemniaka na 2024 rok

Poniższa tabela prezentuje aktualną LOZ dla poszczególnych województw (źródło: COBORU). Zestawienie prezentuje rekomendowane odmiany ziemniaka jadalnego wg grup wczesności oraz wykaz odmian skrobiowych. W grupie odmian jadalnych Listy nie ma dla woj. lubuskiego, mazowieckiego i podlaskiego, a dla skrobiowych są z kolei tylko w 4 województwach. Nie oznacza to jednak, że nie można tam uprawiać ziemniaków. W ub.r. na łączną powierzchnię uprawy ziemniaka w Polsce ponad 182 tys. ha (wg ARiMR), w woj. lubuskim obsadzono nimi ok. 2,3 tys. ha, w mazowieckim ponad 19 tys. ha, a w podlaskim ok. 4,7 tys. ha.

image
Lista odmian ziemniaka rekomendowana do sadzenia w 2024 r. w poszczególnych województwach.
FOTO: COBORU

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 13:04