StoryEditor

Plonowanie najwcześniejszych odmian ziemniaka

Niektórzy producenci specjalizują się w uprawie ziemniaków na bardzo wczesny zbiór. Wcześniej muszą też wybrać odmiany, które są najbardziej przydatne do tej technologii. Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki ich plonowania w doświadczeniach COBORU.
22.12.2020., 11:12h
Zamieszczone w tabelach materiały prezentują wyniki plonowania odmian ziemniaka jadalnego wpisanych do Krajowego rejestru wg stanu na 16 listopada 2020 r., badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dla odmian zarejestrowanych w latach 2017–2020 podano wyniki z doświadczeń rejestrowych – zapisane w tabeli kursywą.
Odmiany w tabelach  szeregowano wg malejącego plonu ogólnego, a przy nazwach podano dwuliterowy kod państw, w których je wyhodowano. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny, może zatem po ostatecznej weryfikacji ulec zmianie, raczej niewielkiej. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające także ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe przedstawimy w lutowym wydaniu naszego miesięcznika lub w kwartalniku „Ziemniaki” 1/2021.
Tab. 1. Ziemniak – odmiany jadalne bardzo wczesne. Zbiór po 40 dniach od wschodów

Tab. 2. Ziemniak – odmiany jadalne bardzo wczesne; zbiór po zakończeniu wegetacji

Dane: COBORU; wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO.
[bie]
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:46