StoryEditor

15 mln euro na wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego będzie realizowała działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”. Dzieli się ono na dwa przedsięwzięcia.
15.06.2015., 15:06h

Jednym z nich jest „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Beneficjenci działania
Jak informuje Witold Wierzbiński, zastępca dyrektora Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego, beneficjentem tej formy wsparcia może być podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym”.

– Przez „zespół promocyjny” należy rozumieć podmiot, niezależnie od posiadanej przez niego formy prawnej, integrujący uczestników systemu jakości – wyjaśnia ekspert ARR. – Może to być grupa producentów, organizacja producentów, organizacja branżowa, międzybranżowa, konsorcjum, stowarzyszenie – dodaje.

W tym poddziałaniu przewiduje się preferencje w zakresie wyboru operacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali tego rodzaju wsparcia w ramach „Działania informacyjnego i promocyjnego” objętego PROW 2007-2013.

– Szczegółowe kryteria wyboru projektów będą uwzględniać na pewno założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych – mówi Witold Wierzbiński.

Wysokość wparcia
Pomoc finansowa w ramach tego poddziałania będzie udzielana w formie refundacji w wysokości 70 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przyjętych do realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, których czas realizacji nie może przekroczyć dwóch lat. Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawartej między prezesem ARR a zespołem promocyjnym.   dk

Więcej czytaj na gospodarka.polskieradio.pl

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:59