StoryEditor

Ekologiczne źródła wysokobiałkowej paszy dla zwierząt

Zmniejszenie zależności od importowanych źródeł białka to spore wyzwanie. Europejska platforma informacyjna ma usprawnić przepływ danych i pomóc rolnikom w znalezieniu rodzimych, ekologicznych alternatyw.
08.12.2021., 15:12h

Zależni od soi

Każdego roku Unia Europejska importuje około 14 milionów ton soi na paszę dla drobiu, bydła i świń. Przemysł mięsny i mleczarski jest w dużym stopniu uzależniony od zewnętrznych źródeł paszy białkowej dla zwierząt. Poleganie na soi produkowanej poza granicami UE stanowi ryzyko, w szczególności dla rolników, którzy zajmują się chowem i hodowlą w systemie ekologicznym.

W związku z tym UE sfinansowała projekt, mający na celu zbadanie alternatywnych źródeł paszy wysokobiałkowej. Wyniki projektu pomogą europejskim rolnikom zmniejszyć zależność od importowanego białka, a gospodarstwom ekologicznym przejść na paszę lokalną, całkowicie ekologiczną.

Zgromadzona wiedza

Projekt o nazwie OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed), koordynowany przez Międzynarodową Federację Ruchów Rolnictwa Ekologicznego, zgromadził 18 instytucji z 12 krajów, w tym przetwórców i producentów pasz, rolników, instytuty badawcze, uniwersytety, agencje i firmy doradcze.

– Koncentrujemy się na budowaniu sieci zainteresowanych instytucji i osób, gromadzeniu istniejącej wiedzy i wskazywaniu rozwiązań, które mogą być przydatne w różnych regionach – mówi koordynatorka projektu, Ambra De Simone.

Jest to drugi z projektów Federacji. W poprzednim działaniu OK-Net Arable badacze skupili się na rozwiązaniach potencjalnie zwiększających plony upraw w UE. Teraz chcą bazę wiedzy poszerzyć o paszę dla zwierząt.

Platforma, która powstaje w ramach projektu, oferuje dostęp do szerokiej gamy praktycznych narzędzi i zasobów wiedzy, w tym materiałów audio, książek, raportów, ulotek, wskazówek i filmów. Jej celem jest promowanie wymiany wiedzy wśród rolników, doradców rolniczych i naukowców. Platforma została rozszerzona o materiały dotyczące paszy pochodzącej z rolnictwa zrównoważonego.

– Jedną z głównych rzeczy do zrobienia było sprawdzenie, co działa w jednym regionie i zaadaptowanie tego rozwiązania tak, aby działało w innym – wyjaśnia De Simone – Pierwszą częścią pracy było zebranie wszystkich działających w UE rozwiązań. Następnie naukowcy zbadali te, które potencjalnie można zastosować na innych obszarach.

Źródła białka

Naukowcy zaangażowani w projekt przeprowadzili 18 prób terenowych na różnych źródłach pasz, w tym np. Camelina sativa (rosnący dziko popularny lnicznik), roślinie oleistej spokrewnionej z lnem. W Hiszpanii natomiast naukowcy badali zastosowanie bogatych w białko drożdży piwnych jako dodatku paszowego dla świń. Badania przeprowadzono na grupach ponad 9000 kur i 1000 świń.

– Głównym problemem w produktach organicznych (ekologicznych) jest dostępność białka – mówi koordynatorka projektu – Większość pasz jest oparta na soi i nie nadaje się do produkcji ekologicznej, my staraliśmy się znaleźć alternatywne źródła białka.

Poza wynikami badań na platformie znajduje się też narzędzie, opracowane przez zespół, które służy do ustalania dawki pokarmowej. Wykorzystując je, hodowca może samodzielnie obliczyć zapotrzebowanie na paszę, w oparciu o gatunek i rasę zwierzęcia, etap wzrostu i zasoby paszowe, z których korzysta w żywieniu zwierząt. Jak informują założyciele platformy, jest to do tej pory jedyne darmowe narzędzie dostępne dla producentów ekologicznych.

Grupa sfinansowana była przez unijny program Horyzont 2020 i obecnie poszukuje funduszy na dalszy rozwój i utrzymanie platformy.

al na podst. BeefSite, OKNet EcoFeed
fot. Innovative Farmers, Twitter

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 13:43