StoryEditor

Tergi Ferma w Bydgoszczy: 23-24 lutego! Zobacz jakie atrakcje!

Już 23 lutego rozpoczynają się targi Ferma w Bydgoszczy. Na imprezie dedykowanej rolnikom zaangażowanym w produkcję zwierzęcą pojawią się oczywiście przedstawiciele top agrar Polska. Zobaczcie co przygotowali organizatorzy!
21.02.2024., 16:37h

Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu oraz Ferma Bydła specjalistyczne i największe w Polsce targi  przeznaczone dla hodowców trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Można na nich zapoznać się z ofertą około 250 wystawców. Jednak ta impreza to nie tylko targi, ale również szereg konferencji i forów dyskusyjnych związanych z aktualnymi problemami poruszającymi branżę. 

Program konferencji na Targach Ferma

  • FORUM ZDROWIE I DOBROSTAN

MODERATOR: Ryszard Kamiński, Dyrektor KPODR w Minikowie

11.00 – 11.30 prof. dr hab. Roman Kołacz, Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK

Dlaczego dobrostan zwierząt hodowlanych jest ważny

11.30 – 12.00 dr inż. Jakub Borkowski, główny specjalista ds. trzody chlewnej KPODR Minikowo

Dobrostan świń – obszary kontroli i podstawy prawne

12.00 – 12.30 prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski, Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK

Wpływ chorób zakaźnych na opłacalność trzody chlewnej w Polsce

12.30 – 13.00 prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK

Badanie na ciążę, jako element zarządzania stadem krów – metody tradycyjne i alternatywne

13.00 – 13.30 Dorota Stankiewicz, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Zagrożenia i wyzwania w nowym obliczu grypy ptaków 

13.30 – 14.00 DYSKUSJA

  • FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

MODERATOR: dr Tomasz Schwarz

11.20 – 12.00 Debata top agrar Polska

Jak odczarować negatywny wizerunek producentów świń? O czym musimy mówić głośno?

Prowadzący: red. nacz. top agrar Polska Karol Bujoczek

Uczestnicy debaty:

Dr Tomasz Schwarz, UR w Krakowie

Kamil Marunowski, czyli Rolnik na każdą okazję

Michał Nowacki, czyli Rolnik NIEprofesjonalny

12.00 – 14.00

dr Tomasz Schwarz- UR Kraków Ilość czy jakość – co ważniejsze w produkcji wieprzowiny?

PANEL DYSKUSYJNY:

Ilość to zysk – ale czy na pewno?

Czy jakość to koszty pozostające bez zapłaty?

Zagrożenia dla produkcji – zmiana upodobań kulinarnych Polaków?

Czy poprawiając jakość mięsa możemy ograniczyć trend do zmiany diety?

Naming – czy wadliwe nazewnictwo produktów rzutuje na ich jakość?

Kto bardziej wpływa na jakość – producent rolny czy przetwórca?

Uczestnicy dyskusji:

Roman Kieca – hodowca świni puławskiej w cyklu zamkniętym, sprzedaż materiału do dalszego rozrodu (loszki i knurki) oraz tuczników

Bogusław Lupa – produkcja tuczników w cyklu otwartym

Piotr Ziółkowski – 90 loch w cyklu zamkniętym Danish Genetics

14.00 – 14.30

Grzegorz Ignaczewski, Mikołaj Baum- AGRAVES Sp. z o.o.

Nowe instrumenty zwiększania dochodów w gospodarstwie rolnym

14.30 – 15.00

Ferenc Lankó- Agrofeed Kft.

Jak możemy osiągać zyski na naszych tucznikach w obliczu wyzwań XXI wieku?

  • FORUM HODOWLI DROBIU

MODERATOR: Piotr Lisiecki – Prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

11.00 – 11.45Piotr Lisiecki – Prezes KIPDiP

Ochrona wizerunku branży przed atakami pseudoekologów

11.45 – 12.30Przemysław Przybylak- ekspert ds. drobiu w firmie De Heus

W jakości i bezpieczeństwie siła

12.30 – 13.15Katarzyna Gawrońska, dyrektor KIPDiP, Mariusz Szymyślik, dyrektor ds. analiz KIPDiP

Rynek drobiu i jaj – aktualna sytuacja, trendy, symulacje, perspektywy

13.15 – 14.00Cezary Filipowicz – Prezes Zarządu MS Construction Sp. z o. o.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie energii: spalarnie zwierząt na rzecz zrównoważonej przyszłości

  • NAUKA Z REGIONU – FORUM POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ

MODERATOR: dr inż. Renata Kuśmierek- PBŚ

10.00 – 10.25 prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski

Substancje humusowe w nawozach

10.25 – 10.45 prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki

Rola, zastosowanie oraz efekty nawodnień w Polsce

11.00 – 11.20 prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, dr hab. inż. Tomasz Knapowski, prof. PBŚ

Zboża pierwotne źródłem żywności najwyższej jakości

11.20 – 11.40 dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. PBŚ

Agrotechniczne wykorzystanie słomy

11.40 – 12.00 dr hab. inż. Wojciech Kozera

Jak ograniczyć straty składników pokarmowych w glebie

12.35 – 12.55 prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

Innowacyjne elementy współczesnych technologii uprawy roślin

12.55 – 13.15 dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ

Wpływ terminu siewu na wydajność i działanie nawozowe międzyplonów ścierniskowych

13.15 – 13.35 dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk

Aktualne problemy ze zwalczaniem chwastów w roślinach uprawnych

13.35 – 14.00 PODSUMOWANIE PANELU, dyskusja

  • FORUM HODOWLI BYDŁA

Moderator: Martin Ziaja – PFHBiPM

11.00 – 11.30Martin Ziaja – Prezes OZHB Opole

Zachodzące zmiany w gospodarstwach mlecznych odpowiedzią na wymagania środowiska i konsumentów

11.30 – 12.00 dr Agnieszka Nowosielska – PFHBiPM

Mleko A2A2 – odpowiedzią na potrzeby konsumentów

12.00 – 12.30 dr hab. Marcin Pszczoła – Centrum Genetyczne PFHBiPM

Genetyką w metan

12.30 – 13.00 Paweł Maturski – De Heus

Niskoemisyjne żywienie przeżuwaczy

13.00 – 13.30 PODSUMOWANIE PANELU, dyskusja

Leszek Hądzlik- Prezydent PFHBiPM

Friedemann Kraft- radca prawny ds. rolnictwa ambasady Niemiec

Radosław Iwański- redaktor naczelny FARMERA

Martin Ziaja – moderator

13.30 – 14.00 Grzegorz Ignaczewski, Mikołaj Baum – AGRAVES Sp. z o.o.

Nowe instrumenty zwiększania dochodów w gospodarstwie rolnym

14.00 – 14.30 dr n. wet. Vinko Medvid- AHV

Quorum Sensing- innowacyjne podejście do zdrowia zwierząt

  • II SZCZYT BIOGAZU I BIOMETANU

MODERATOR: Artur Zawisza – Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

11.00 – 11.20 Artur Zawisza- UPEBI

Transformacja energetyczna/odnawialne źródła energii/biogaz i biometan

11.30 – 11.50 dr Marcin Rokosz, radca prawny i wykładowca akademicki specjalizujący się w ustawodawstwie OZE

Prawo energetyczne/ustawa o OZE/specustawa o biogazowniach rolniczych

12.00 – 12.20 Łukasz Rosik, Dyrektor Techniczny biogazowni rolniczej McKeen-Beef w Linne

Technologia produkcji biogazu/substraty do produkcji biogazu/zagospodarowanie pofermentu

12.30 – 12.50 Anita Bednarek, Sustainability & Strategy Development Manager w Good Valley Agro SA

Dobre praktyki w eksploatacji biogazowni/ CAPEX i OPEX/przychody, opłacalność i ryzyka

13.00 – 13.20 Beata Matecka, Prezes Grupy Kapitałowej “Business Consulting Group” Sp z o.o.

Źródła finansowania inwestycji/dofinansowania unijne i krajowe/montaż finansowy

13.30 – 13.50 dr inż. Katarzyna Kotarska- Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, kierownik Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy

Zagospodarowanie bioodpadów z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego

14.00 – 14.20 Henryk Ignaciuk, Prezes “Bio-Power” Sp. z o. o.

Doświadczenia praktyczne operatora biogazowni opartej na gnojowicy i kurzaku

  • NAUKA Z REGIONU – FORUM POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ

MODERATOR: dr inż. Renata Kuśmierek- PBŚ

10.00 – 10.25prof. dr hab. Dariusz Piwczyński

Efektywny dój robotem – czynniki sukcesu

10.25 – 10.45dr inż. Kamil Siatka

Idealna krowa do robota – badania nad pokrojem

11.00 – 11.20 dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ

Programowanie mikrobioty jelitowej u drobiu

11.20 – 11.40 mgr Ramesha Kadawarage

Łagodzenie skutków stresu środowiskowego za pomocą programowania mikrobiomu in ovo, MonoGutHealth

12.30 – 12.35 mgr inż. Sebastian Wlaźlak

Zastosowanie glinokrzemianów jako naturalnego dodatku w żywieniu drobiu

12.35 – 12.55 dr inż. Jakub Biesek

Materiał ściołowy i alternatywy – jakość a efektywna produkcja drobiu

12.55 – 13.15 dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ

Opracowanie metody suchej sanitacji z wykorzystaniem mieszanin glinokrzemianów w obiektach inwentarskich w formie zaleceń wspierających ograniczenie wpływu wybranych gatunków stawonogów jako wektorów chorób w produkcji drobiarskiej

13.15 – 13.30 dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Remondis Bydgoszcz SA

Środek poprawiający właściwości gleby pochodzący z odpadów biodegradowalnych jako skuteczny nawóz dla gleb wykorzystywanych do uprawy roślin

13.30 – 14.00 PODSUMOWANIE PANELU, dyskusja

top agrar Polska na Targach Ferma 

W tym roku nasz miesięcznik świętuje 30-lecie istnienia i z tej okazji mamy dla naszych gości niespodzianki: darmową publikację "Technika Rolnicza – nowości 2024" oraz kupon o wartości 25 zł do wykorzystania na naszym stoisku. Poza tym, każdy, kto nas odwiedzi otrzyma przypinkę wspierającą protest rolników. Dodatkowo na Prenumeratorów top agrar Polska będzie czekał specjalny upominek z okazji naszego jubileuszu.

A to nie koniec atrakcji – w piątek 23 lutego naszym gościem na stoisku będzie Kamil Marunowski, znany internautom jako Rolnik na każdą okazję. Kamil zabierze głos w debacie top agrar Polska "Jak odczarować negatywny wizerunek producentów świń? O czym musimy mówić głośno?". Do dyskusji dołączą również dr Tomasz Schwarz z UR w Krakowie oraz przedstawiciel Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń. Debata rozpoczyna się o godz. 11.20 w Sali Wiosna.

Z Rolnikiem na każdą okazję będzie można porozmawiać face to face na naszym stoisku C10 po dyskusji.

Do zobaczenia na Fermie! Czekamy na Was na stoisku C10.

Targi Ferma w liczbach i historii

Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU to wysoce specjalistyczne największe w Polsce targi branżowe przeznaczone dla hodowców bydła, trzody chlewnej oraz drobiu.

Projekt Ferma to połączenie 2 imprez targowych, których pomysłodawcą był Stanisław Brodziak:

Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu – zorganizowane po raz pierwszy w 1998

Międzynarodowe Targi Ferma Bydła – powstały w 2001

do 2011 imprezy odbywały się niezależnie w poznańskiej Arenie

od 2012 pod wpływem DLG AgroFood, które stało się partnerem strategicznym, imprezy odbywają się pod jednym dachem i w tym samym terminie

ze względu na świetną lokalizację, warunki logistyczne i konieczność spotkania hodowców z całej Polski nową lokalizacją projektu stała się Łódź

w roku 2015 FERMA odbyła się w nowej lokalizacji po raz pierwszy w dwóch halach Hali EXPO oraz Hali MOSiR w Łodzi

Ferma 2020 w liczbach:

255 wystawców

25 000 m² powierzchni wystawienniczej

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 17:46