StoryEditor

Natura 2000 bez chemicznych środków ochrony roślin – jak znaleźć swoje pole

Plany Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przewidują, aby zakazać stosowania chemicznych środków ochrony roślin na obszarach chronionych. Należy do nich m.in. Natura 2000.
25.10.2023., 15:10h
Na terenach chronionych wg planowanych, choć jeszcze nie przyjętych przepisów byłby zakaz stosowania chemii do ochrony roślin. Dozwolone mają być tylko środki, które dopuszczone są w produkcji ekologicznej. Taki kształt przepisów w istotny sposób zmieniłby profil wielu gospodarstw lub choćby sposób prowadzenia produkcji na części z ich pól. 
Pod względem oferty środków dopuszczonych w produkcji ekologicznej jesteśmy cały czas w powijakach. Według ministerialnego rejestru na ponad 2800 zarejestrowanych środków ochrony roślin tylko 50 kwalifikuje się jako preparaty mikrobiologiczne, czyli takie, na które odbiorcy żywości „bio” patrzą łaskawym okiem. Do tego należy doliczyć kilkadziesiąt tradycyjnych preparatów dopuszczonych w „ekologii”, jak miedź, inne związki nieorganiczne, oleje itp. 
Zatem w wykazie środków dopuszczonych w produkcji ekologicznej mamy na tę chwilę 133 preparaty. Z nich 61 to fungicydy, 42 to insektycydy, 7 to stymulatory odporności, 8 to repelenty (preparaty odstraszające), 9 to atraktanty (preparaty wabiące), 3 to ślimakobójcze, 6 to regulatory wzrostu i inne. Środki te w większości zarejestrowane są w uprawach prowadzonych często w systemie organicznym. Niewiele jest niestety preparatów do upraw typowo polowych
Zatwierdzenie proponowanych przepisów w rozporządzeniu KE oraz ich implementacja do polskiego prawa mogą sprowadzić duże kłopoty z ochroną upraw. Warto sprawdzić już teraz czy gospodarstwo lub część z pól nie są w strefie chronionej, szczególnie Natura 2000. Można to sprawdzić na mapie na stronie geoserwis.gdos.gov.pl/mapy.
Na stronie tej w zielonej ramce z legendą trzeba zaznaczyć interesujący nas obszar, np. „Natura 2000 obszary siedliskowe” lub (i) „Natura 2000 obszary siedliskowe”. Mapa pozwala na zaznaczanie więcej niż jednego typu obszaru. Pojawi się wówczas mapa całej Polski z zaznaczonymi odpowiednimi do legendy kolorami obszarów chronionych.
Ponieważ trudno będzie znaleźć w ten sposób swoje gospodarstwo lub pole, to można zawęzić widok wg miejscowości. W tym celu w widniejącej u dołu strony ramce trzeba zaznaczyć kartę „Nazwy geograficzne” i wpisać miejscowość. Jeśli nazwa miejscowości występuje więcej niż raz w Polsce, to pojawi się tabelka z tymi miejscowościami oraz określeniem w jakim województwie one leżą.


Trzeba wówczas wskazać właściwą. Po tym mapa przerzuci widok na miejscowość. Wtedy wystarczy nieco pomniejszyć mapę (np. kręcąc kółkiem myszy nieco w dół lub pomniejszając widok na smartfonie przez ściągnięcie palcami do siebie) i znaleźć pole lub gospodarstwo. Jeśli będzie ono w wybranym w legendzie obszarze chronionym, to będzie zaznaczone odpowiednim do legendy kolorem. 
tcz
Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 09:26