StoryEditorMateriał promocyjny

Nowość 2023! MicroSpeedⓇ Energy – rewolucyjna technologia IRC

Sprawdź, jak skutecznie walczyć ze stresem suszy i realnie wpłynąć na wysokość plonu.
01.06.2023., 09:06h

Firma CALDENA wprowadziła na polski rynek nawóz dolistny specjalnego przeznaczenia - biostymulator MicroSpeed.


MicroSpeed Energy jest przełomowym odkryciem naukowców w zakresie biostymulacji roślin. Zawiera on dwie unikatowe substancje aktywne:  

 •    IRC - Inhibitor Rozpadu Chlorofilu, który hamuje degradację chlorofilu i zwiększa wydajność procesu fotosyntezy;
 •    kwas pidolowy, który jest prekursorem do powstawania aminokwasów. 

MicroSpeed Energy w programach nawożenia upraw

W każdym gospodarstwie rolnym liczy się zapewnienie roślinom uprawnym optymalnych warunków do wzrostu. Włączenie MicroSpeed Energy do programu nawożenia upraw to nowatorskie spojrzenie na współczesne rolnictwo, gdzie cel w postaci jakościowych i wysokich plonów idzie w parze z troską o środowisko. 

MicroSpeed Energy wspiera wzrost i rozwój roślin, a co za tym idzie, sprawia, że są one silniejsze - bardziej odporne na działanie czynników stresogennych. Przy zmiennych warunkach pogodowych, drastycznych wahaniach temperatur rośliny uprawne zdecydowanie lepiej radzą sobie zarówno w warunkach suszy, jak i wysokich temperatur.

MicroSpeed Energy wydłuża proces fotosyntezy i generuje wysoki potencjał plonowania upraw z każdego hektara

O wydajności fotosyntezy decyduje zawartość zielonego barwnika, jakim jest chlorofil, zmagazynowanego w chloroplastach. Spadek koncentracji chlorofilu jest bardzo niepożądanym zjawiskiem, do którego dochodzi w wyniku starzenia się organów wegetatywnych, takich jak łodygi i liście. Rozpad chlorofilu może być też rezultatem działania czynników stresowych na rośliny, do których zaliczamy: ujemne bądź też skrajnie wysokie temperatury powietrza w okresie wegetacji, suszę, substancje toksyczne. Ma to bezpośrednie przełożenie na efektywność procesu fotosyntezy i produkcję substancji wzrostowych oraz zapasowych, które będą tworzyć finalny plon upraw.

MicroSpeed® Energy zapobiega przedwczesnej degradacji chlorofilu, zachodzącej w wyniku działania stresów, jak i przebiegu naturalnych procesów życiowych roślin. Dzięki temu MicroSpeed® Energy jest kluczem do zwiększenia wydajności roślin uprawnych poprzez opóźnienie procesów starzenia się i przedłużenie ich aktywności fotosyntetycznej. Prowadzi to do wydłużenia okresu wegetacji roślin - dłużej zachowują zieloną barwę  - co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego.

MicroSpeed Energy ułatwia roślinom przezwyciężenie stresu suszy i wysokich temperatur

Zmiany klimatyczne powodują, że rośliny są częściej narażone na okresy stresu abiotycznego (susza, upał) w sezonie wegetacyjnym, co wpływa negatywnie na ich potencjał plonowania.

W warunkach stresowych zwiększa się stężenie wolnych rodników tlenowych w roślinie, co powoduje uszkodzenia organów wewnętrznych i prowadzi do przedwczesnego starzenia się roślin. Dlatego też MicroSpeed Energy jest bardzo pożądanym produktem w rolnictwie.  Hamuje on degradację chlorofilu pod wpływem suszy i wysokich temperatur, zapobiegając ich obumieraniu. Wyniki badań potwierdzają, że rośliny narażone na stres - działanie suszy lub wysokich temperatur - mają znacząco więcej chlorofilu po zastosowaniu MicroSpeed Energy, w porównaniu do roślin z obiektu kontrolnego - bez biostymulacji. Zwiększa on wydajność aparatu fotosyntetycznego i chroni go przed degradacją spowodowaną czynnikami stresowymi.

MicroSpeed Energy zapobiega degradacji chlorofilu wywołanego stresem suszy i wysokich temperatur


Deficyt wody przyczynił się do spadku poziomu chlorofilu w warunkach suszy o blisko 10% - w okresie trwającym 25 dni. W przypadku roślin na które aplikowano MicroSpeed Energy nie stwierdzono odstępstwa od normalnego poziomu zawartości chlorofilu w tym samym czasie trwania obserwacji. MicroSpeed Energy zapobiegał degradacji chlorofilu spowodowanej suszą i utrzymywał jego wysoki poziom w pszenicy ozimej nawet po 25 dniach trwania suszy (liście miały intensywnie zielone zabarwienie i właściwy turgor).

 

Rozpad chlorofilu jest jeszcze bardziej wyraźny pod wpływem działania wysokich temperatur powietrza. Po 28 dniach koncentracja chlorofilu w roślinach z poletka kontrolnego (bez MicroSpeed Energy) obniżył się do 56%. Natomiast w roślinach, na które zastosowano MicroSpeed Energy, przez 23 dni trwania okresu wysokich temperatur zawartość chlorofilu była niemal na niezmienionym poziomie. MicroSpeed Energy stosowany w pszenicy ozimej istotnie ograniczył straty chlorofilu w warunkach wysokich temperatur utrzymujących się przez okres 4 tygodni.

Z MicroSpeed Energy zwiększamy plony kluczowych upraw w Polsce

Korzyści z zastosowania MicroSpeed Energy

 • Hamuje degradację chlorofilu pod wpływem suszy, wysokich temperatur, ale także zasolenia gleby
 • Wspomaga rośliny w warunkach suszy i wysokich temperatur, co jest szczególnie ważne w dobie zmian klimatycznych i nasilających się anomaliów pogodowych
 • Zwiększa absorpcję światła poprzez wytwarzanie większej ilości pigmentów fotosyntetycznych
 • Znacząco podnosi koncentrację chlorofilu w roślinach, co przejawia się intensywnie zielonym ich zabarwieniem 
 • Przyspiesza regenerację i odbudowę części zielonych roślin uszkodzonych wskutek działania stresów abiotycznych
 • Intensyfikuje rozwój systemu korzeniowego, a tym samym pobierane składników mineralnych i wody
 • Zwiększa wykorzystanie azotu przez rośliny
 • Neutralizuje nagromadzanie toksycznego amoniaku w warunkach stresowych, powodującego żółknięcie roślin
 • Stymuluje roślinę do większej wydajności fotosyntezy, a tym samym produkcji asymilatów; znaczny wzrost ilości asymilatów powoduje zwiększenie wydajności upraw, w tym poprawę jej parametrów jakościowych
 • Opóźnia starzenie się liści i wydłuża aktywność fotosyntetyczną roślin
 • Wpływa na wydłużenie okresu wegetacji roślin, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego. 

Zalecenia stosowania MicroSpeed Energy

MicroSpeed Energy zaleca się stosować profilaktycznie w dawce 0,2-0,25 l/ha, w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych, celem:

 • zahamowania degradacji chlorofilu w wyniku działania czynników stresowych (susza, skrajnie wysokie temperatury powietrza, zasolenie gleby) i starzenia się roślin; 
 • przeciwdziałania zahamowaniu wzrostu roślin podczas wystąpienia warunków stresowych;
 • poprawy wykorzystania przez rośliny dostarczanego azotu. 

MicroSpeed Energy – wartość produktu tkwi w substancjach aktywnych  

MicroSpeed Energy to połączenie dwóch substancji aktywnych, które wzajemnie uzupełniają się i efektywnie współdziałają.

Rewolucyjny hormon IRC zapobiega przedwczesnemu rozpadowi cząsteczki chlorofilu, zachodzącemu w wyniku działania stresów (susza, wysokie temperatury, zasolenie), jak i przebiegu naturalnych procesów życiowych roślin (starzenia się).

IRC zwiększa zawartość chlorofilu w liściach i utrzymuje jego optymalną koncentrację podczas wystąpienia stresów abiotycznych – podtrzymuje zieloność roślin.

Drugą substancją aktywną MicroSpeed Energy jest kwas pidolowy, będący prekursorem do tworzenia kwasu glutaminowego. Jest on wykorzystywany przez rośliny jako składnik sygnalizacyjny w utrzymaniu cyklu asymilacji azotu. Dostarczając roślinom kwas pidolowy, pomagamy im odzyskać siły po stresie, efektywnie wykorzystać azot i zwiększyć produkcję aminokwasów.

MicroSpeed Energy jest unikatowym produktem na rynku światowym - w Polsce dostępny wyłącznie u naszych dystrybutorów. 

Wejdź na wyższy poziom biostymulacji, aby maksymalizować zyski z każdego hektara.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. kwiecień 2024 00:00