Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Susza w 14 województwach, na 12 uprawach

Obrazek

W 7. okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 r. średnia wartość KBW, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –106 mm. Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego od –160 do –229 mm oraz na Nizinie Śląskiej do –219 mm (patrz mapa).

Janusz Biernacki28 lipca 2022, 13:05


Najbardziej poszkodowana jest kukurydza
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w 7. okresie raportowania IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski w 14 województwach, na 12 uprawach:
 • 1. kukurydzy na ziarno,
 • 2. kukurydzy na kiszonkę,
 • 3. krzewów owocowych,
 • 4. roślin strączkowych,
 • 5. zbóż jarych
 • 6. zbóż ozimych,
 • 7. warzyw gruntowych,
 • 8. tytoniu,
 • 9. truskawek,
 • 10. drzew owocowych,
 • 11. chmielu,
 • 12.ziemniaka.
W uprawach kukurydzy na ziarno i kiszonkę suszę notowano w 476 gminach na obszarze 6,8% gruntów ornych kraju. Ponadto, m.in. u roślin strączkowych zjawisko wystąpiło w 234 gminach, w zbożach jarych w 188, a na zbożach ozimych w 115.
Winna także ewapotranspiracja
W pierwszym jak i drugim raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji, wynoszące 2,5 mm/dzień, w piątym wzrosła ona do 3,8 mm/dzień, a w szóstym i siódmym do 3,9 mm/dzień, co oznacza, że w ciągu dekady ubywa z gleby ok. 40 mm wody, potęgując skutki suszy rolniczej.
Duży deficyt wody w glebie to także zbieg dodatkowych niekorzystnych zjawisk, tj.:
 • wysokiego usłonecznienia (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca),
 • dużej prędkości wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja),
 • niskiej wilgotności powietrza (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dek. czerwca),
 • wysokiej temperatury powietrza (czerwiec),
 • małych opadów atmosferycznych (II dekada marca, III dekada kwietnia, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca, II dekada lipca).
Generalnie straty plonów z powodu niedoboru wody wystąpiły już we wszystkich województwach Polski. Należy też zaznaczyć, że obserwowane znaczne złagodzenie suszy w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie, wynika m.in. z bardzo dużych opadów jakie notowano na terytorium kraju w I dekadzie lipca, na którym deficyt wody w poprzednich publikowanych raportach był największy, czyli w południowo-wschodniej części Polski.
(bie)


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)