Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Chłodnie przepełnione towarem z Ukrainy – 60% ukraińskich malin znalazło się w Polsce

Obrazek

Na teren Polski w związku z kontrolami nie zostało wpuszczonych 58 przesyłek z żywnością z Ukrainy w 2023 roku. Kontrole te wykazały nieprawidłowości, a w przypadku sprawy tzw. zboża technicznego w dwóch przypadkach przekazano sprawę do prokuratury.

wk18 maja 2023, 15:28
Związek Sadowników RP w ostatnich dniach na swojej stronie opublikował apel, w którym wskazano konieczność wstrzymania importu produktów pochodzących z Ukrainy. Głównym problemem jest sprowadzanie do Polski przetworów na bazie owoców, a także mrożonek i soków.

Chłodnie zajęte przez produkty z Ukrainy

- W najbliższym czasie rozpoczynają się zbiory, a co za tym idzie, niezbędne będzie miejsce w chłodniach. Jednakże w tym momencie chłodnie zajęte są przez produkty pochodzące z Ukrainy, które wpłynęły do Polski w bardzo niskich cenach. Kluczową rolę odgrywa kwota, gdyż właściciele chłodni otrzymali z Ukrainy gotowy produkt. W przypadku polskiego – świeży owoc wymaga przygotowania do sprzedaży – napisał w interpelacji do MRiRW poseł Jarosław Wałęsa, który jednocześnie zauważył, że ukraińskie produkty spożywcze nie spełniają wielu kryteriów oraz wymogów, które wymagane są na terenie Polski, a to stwarza nierówne warunki konkurencji.
Z podanych informacji wynika, że na teren Polski wpłynęło aż 60% wyprodukowanych w Ukrainie malin. 

Dodatkowe, interwencyjne kontrole

W zakresie bezpieczeństwa żywności, kontrole organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), dotyczą środków spożywczych pochodzenia roślinnego, które są przywożone z państw trzecich i odprawiane w Polsce.
Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane rutynowo, na przejściach granicznych, a także w miejscach przeznaczenia towarów, jak siedziba importera, albo u odbiorcy towarów.


Zobacz także: Nie tylko na rynku zbóż problemy. Mrożone owoce z Ukrainy trafiają do Polski, a importowane warzywa udają krajowe


Organy graniczne PIS w roku 2023 przeprowadziły ponad 5300 kontroli towarów spożywczych, które wjeżdżały z Ukrainy na teren Polski. W 58 przypadkach po kontroli nie dopuszczono towaru do obrotu ani na teren naszego kraju.
Główny Inspektor Sanitarny w związku z informacjami medialnymi o możliwych nieprawidłowościach, które dotyczyły zmiany przeznaczenia towaru, zlecił przeprowadzenie interwencyjnych kontroli przez organy PIS. Przeprowadzono 200 kontroli w podmiotach, które zajmują się produkcją oraz przetwórstwem zbóż na cele spożywcze.
W 30 przypadkach sprawa została przekazana do innych organów urzędowej kontroli żywności m.in. do Inspekcji Weterynaryjnej. W dwóch przypadkach sprawa została przekazana do prokuratury.

Które owoce podlegają pełnej granicznej kontroli?

Zgodnie z unijnymi przepisami z zakresu zdrowia roślin, granicznej kontroli fitosanitarnej, która wykonywana jest przez PIORiN, podlegają tylko świeże owoce, w kompetencjach PIORiN nie leży kontrola owoców mrożonych, ani suszonych. Na tej podstawie przesyłki świeżych owoców (z wyłączeniem ananasów, bananów, daktyli, duriana oraz orzechów kokosowych), podlegają pełnej granicznej kontroli fitosanitarnej.

Inspektorzy PIORiN objęli kontrolą 100% zgłoszonych przesyłek świeżych owoców, wwożonych z Ukrainy, czyli w 2022 r. 350 takich przesyłek:
  • jabłka,
  • borówki,
  • truskawki,
  • porzeczki, w tym 33 transportowanych tranzytem do państw trzecich (jabłka, borówki), a w roku 2023 (do 10.05.2023) 135 przesyłek (jabłka), w tym 13 w tranzycie do państw trzecich. Zarówno w odniesieniu do przesyłek importowanych w ubiegłym, jak i bieżącym roku nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole IJHARS

Minister rolnictwa wyjaśnił, że kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, które importowane są z krajów trzecich, w tym także z Ukrainy jest obowiązkowa. W momencie, kiedy artykuły rolno-spożywcze nie spełniają wymagań w zakresie jakości handlowej, która jest określona w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanych przez producenta organ Inspekcji JHARS, zakaże wprowadzenia artykułu do obrotu.

- Wymagania dotyczące jakości importowanych owoców i warzyw z krajów trzecich nie różnią się od wymagań dla owoców i warzyw uprawianych i wprowadzanych do obrotu w UE. W związku z tym każda partia świeżych owoców i warzyw importowana do Polski z krajów trzecich, w tym z Ukrainy, musi spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania. Przedsiębiorcy importujący świeże owoce i warzywa zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru przywozu każdej partii świeżych owoców i warzyw – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)