Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Duże drapieżniki w krajach UE zagrażają rolnikom i zwierzętom gospodarskim

Obrazek

Rezolucja Parlamentu Europejskiego daje szansę na zmianę przestarzałych przepisów dotyczących ochrony dużych drapieżników. Ataki np. wilków stały się w niektórych regionach Unii Europejskiej prawdziwą plagą, która zagraża rolnikom i zwierzętom gospodarskim. Ekolodzy protestują i tłumaczą, że sprawę załatwią płoty i odstraszanie.

wk27 grudnia 2022, 14:54

Organizacje rolnicze od dawna zwracały uwagę na problem rosnącej populacji dużych drapieżników.

Rosnąca populacja niebezpiecznych zwierząt

Dane Copa-Cogeca mówią, że w 2020 r. miały miejsce ok. 942 ataki wilków w Niemczech i 5085 w Hiszpanii. Z kolei w Rumunii między 2018 a 2021 rokiem miało miejsce 3800 ataków wilków, a w tym samym okresie prawie 30 osób zostało zabitych przez niedźwiedzie. Szacuje się, że populacja wilka w UE-27 wynosi obecnie ok. 19 tys. sztuk, co wskazuje na znaczny wzrost populacji tego drapieżnika.

- Aktualnie obowiązujące ramy prawne w UE nie pozwalają jednak rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich chronić swoich rodzin ani zwierząt przed atakami. Środki zaproponowane przez UE w ciągu ostatnich dziesięcioleci mogą być skuteczne, jeśli zastosuje się je do przetrzebionych i bojących się ludzi populacji drapieżników, które występowały w momencie wejścia w życie dyrektywy siedliskowej. Środki te są teraz w większości przestarzałe, zbyt drogie, wymagające dużego nakładu pracy i utrudniają ponowne wprowadzenie innych gatunków na obszarach wiejskich. Dyrektywa siedliskowa skończy w tym roku 30 lat. Państwa członkowskie nigdy nie brały pod uwagę odstępstw jako konkretnego, przyszłościowego rozwiązania, a raczej uznawały je za plaster, który można przykleić na jątrzącą się ranę – czytamy w stanowisku Copa-Cogeca.

Szansa na poprawę bezpieczeństwa rolników i ich zwierząt

Ale zdaniem Copa i Cogeca jest szansa na poprawę sytuacji. Unijne lobby farmerskie z zadowoleniem przyjęło rezolucję Parlamentu Europejskiego „w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie” przegłosowaną zdecydowaną większością głosów (306 głosów za, 225 przeciw).

- Copa i Cogeca popierają jasny i rzeczowy komunikat wysłany dziś przez posłów PE: populacja dużych drapieżników odnotowała w ostatnich latach bezprecedensowy wzrost i może rosnąć wykładniczo w nadchodzących latach. Należy wprowadzić nowe podejście do zarządzania populacją, ponieważ obecne ramy są zarówno przestarzałe, jak i nieodpowiednie – napisano w stanowisku Copa-Cogeca po głosowaniu w PE.

Lament ekologów

Organizacje ekologiczne już podniosły alarm, że UE idzie w kierunku obniżenia statusu ochrony wilków na mocy Konwencji Berneńskiej, co zagraża ciągłej ochronie dużych drapieżników. Zdaniem Eurogroup for Animal realizacja rezolucji przez Komisję Europejską narazi wilki, duże drapieżniki i inne wrażliwe gatunki w UE na wysokie ryzyko nawet jeśli ich populacje zwiększyły się do zadowalającego poziomu.

- Obniżenie poziomu ochrony dużych drapieżników ma tylko jeden cel: upowszechnienie uboju – napisała w oświadczeniu Eurogroup for Animal.

Zdaniem ekologów skuteczne zabezpieczenie zwierząt gospodarskich można osiągnąć poprzez stawianie płotów oraz płoszenie drapieżników a nie masowy odstrzał.

- Prosimy Komisję Europejską, aby nie wdrażała problematycznych środków sugerowanych w rezolucji i nadal chroniła dzikie zwierzęta, w tym duże drapieżniki, wymienione w dyrektywie siedliskowej do ścisłej ochrony - podsumowuje Eurogroup for Animal.

wk
Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)