Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Energia wiatrowa złapie wiatr w plecy

Obrazek

Rząd zapowiada fundamentalną zmianę w podejściu do energetyki wiatrowej. Zliberalizowana ma zostać wprowadzona kilka lat temu zasada 10H, która zablokowała inwestycje w wiatraki. Ich budowa staje się teraz priorytetowa, gdyż energia odnawialna jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. 

wk19 czerwca 2022, 06:00

Podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku z ust przedstawiciela rządu padła ważna deklaracja.

– Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy liberalizującej regułę 10H i skierował projekt pod obrady Rady Ministrów. Szacujemy, że dzięki liberalizacji tej zasady potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej może sięgnąć 10 GW mocy, w związku z tym do roku 2030 możemy prognozować, że łączna wartość energii z wiatru na lądzie w Polsce przekroczy 20 GW mocy zainstalowanej – powiedział podczas sesji głównej Ireneusz Zyska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zasada 10H odchodzi do przeszłości ?

Zasada 10H stanowi, że nie można budować wiatraków w odległości bliższej od zabudowań, niż wynosi 10-krotnosć wysokości wiatraka. To znacznie ograniczyło możliwości stawiania nowych wiatraków w Polsce. Ograniczenie te zostało wprowadzone w 2016 r. przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja diametralnie zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

„Inwazja Rosji na Ukrainę wskazała na pilną potrzebę przyspieszenia procesów transformacyjnych w kierunku budowy niskoemisyjnej energetyki opartej na krajowych zasobach odnawialnych źródłach energii. Kontynuacja rozwoju energetyki wiatrowej odpowiada tej potrzebie, wpisując się w zwiększanie suwerenności energetycznej Polski” – czytamy w uzasadnieniu ustawy, która przewiduje przekazanie większych kompetencji w wydawanie zgód na budowę wiatraków dla władz gminy.

Branża zaciera ręce

Zdaniem producentów energii wiatrowej rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym jest fundamentalna. Zielona energia z wiatru to dla Polski oszczędność, niezależność i zeroemisyjne źródło energii przyjazne dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu to jedyna właściwa droga zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Chyba dla wszystkich stało się już jasne, że bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce nie uda się osiągnąć ani krajowych ambicji zawartych w Polityce Energetycznej Państwa do 2040, ani unijnych celów dążących do dekarbonizacji gospodarek. Z punku widzenia polskiej gospodarki i odbiorców energii, energetyka wiatrowa potrzebuje impulsu w postaci odblokowania zasady 10H i usunięcia pozostałych barier regulacyjnych, by obniżać ceny energii elektrycznej i gwarantować Polsce czyste powietrze i bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Wiatraki – kamień milowy KPO

Rząd zwrócił się do szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego o szybkie tempo prac nad ustawą.

„Ze względu na to, iż projekt nowelizacji stanowi realizację kamienia milowego w ramach reformy B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie projektu do rozpatrzenia przez komisję prawniczą w najkrótszym możliwym terminie” napisał wiceminister I. Zyska do szefa RCL. 

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)