StoryEditor

Jakie będą ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym? Znamy szczegóły projektu

Będą ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym. Ministerstwo rolnictwa proponuje zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach RHD oraz ułatwienia podatkowe. 
24.07.2021., 11:07h
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego został właśnie wpisane na listę prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym ,,Polski Ład”, w którym zawarto m. in. inicjatywę „Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)”. 

Jakie zmiany? 


W projekcie ustawy proponuje się przede wszystkim:

  • zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - do terytorium całego kraju (obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem). Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym w ramach RHD, tak jak dotychczas, będzie mogła odbywać się na terytorium całego kraju, w tym w formie wysyłkowej. - Rozwiązanie to ma na celu rozszerzenie rynku zbytu wyprodukowanej przez rolników żywności, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych zasad prawa żywnościowego i spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności  - zapewnia resort rolnictwa w uzasadnieniu. 
  • zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. - Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom, poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych – przekonuje resort rolnictwa.
  • dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z 40 000 zł do 100 000. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.
- Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych - przekonuje resort rolnictwa. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.

Jak działa RHD? 


Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. 
W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 13:30