Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Koniec problemów ze zużytymi foliami, siatkami i sznurkami? Ruszy specjalny program zbierania odpadów

Obrazek

Program usuwania foli oraz innych odpadów pochodzenia rolniczego będzie rozszerzony na teren całego kraju obiecuje ministerstwo środowiska. Jego budżet wyniesie 100 mln zł, dzięki czemu zebranych zostanie 200 tys. ton śmieci.

wk18 września 2019, 10:02
Resort środowiska podsumował dzisiaj pilotażowy program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, który był realizowany przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 7 gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego. Gminy łącznie złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł.

- W związku z większą ilością odebranych odpadów łączna kwota ta została zwiększona do ponad 570 tys. zł. Efektem zrealizowanych działań jest zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – powiedział Henryk Kowalczyk minister środowiska.

Tak duże zainteresowanie skłoniło resort środowiska do podjęcia decyzji o zmianie programu pilotażowego na ogólnopolski. - Pilotaż programu zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań wypadł bardzo pomyślnie, dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju - poinformował szef resortu środowiska. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 100 mln zł ze swoich środków. Tak, aby masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniosła co najmniej 200 tys. ton.

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, a nabór wniosków będzie prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 20.12.2019 r. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, ale ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł.


- W związku z większą ilością odebranych odpadów łączna kwota ta została zwiększona do ponad 570 tys. zł. Efektem zrealizowanych działań jest zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Tak duże zainteresowanie skłoniło resort środowiska do podjęcia decyzji o zmianie programu pilotażowego na ogólnopolski.

- Pilotaż programu zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań wypadł bardzo pomyślnie, dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju - poinformował szef resortu środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 100 mln zł ze swoich środków. Tak, aby masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniosła co najmniej 200 tys. ton.

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, a nabór wniosków będzie prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 20.12.2019 r. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, ale ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)