Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister podsumowuje Porozumienie Rolnicze

Obrazek

Minister rolnictwa chwali się efektami prac Porozumienia Rolniczego i zapowiada, że nie kończy ono swojej działalności. Teraz będzie to stała platforma wymiany poglądów i rozwiązywania problemów polskiej wsi. 

wk17 września 2019, 16:55

Porozumienie Rolnicze zostało zainaugurowane 20 lutego 2019 r., na wniosek organizacji rolniczych, zrzeszonych w COPA-COGECA. Jego głównym założeniem było i ma być prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wsi, rolnictwa i całego łańcucha żywnościowego w Polsce: od producenta do konsumenta.

- Truizmem było stwierdzenie, że rolnictwo jest bez problemów. Tych problemów jest mnóstwo, a do starych problemów dochodzą nowe. To nie są tylko zagrożenia klimatyczne, które co roku coraz bardziej oddziałują na rolnictwo. To jest również globalizacja rynków, to jest coraz większy problem prowadzenia działalności roślinnej i zwierzęcej w środowisku wiejskim, gdzie żyją także ludzie, którzy inne funkcje wsi bardziej preferują - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
- Porozumienie Rolnicze tworzyło się, gdy były protesty. Ja cały czas uważam, że protesty są konieczne, gdy druga strona nie chce brać udziału w dialogu i rozmawiać. Jeżeli rząd wyraził wolę współpracy i rozmowy na trudne tematy, to obie strony powinny na te tematy wspólnie i z ekspertami rozmawiać - dodał Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.    

Efekty prac Porozumienia Rolniczego

Wszystkie wypracowane przez uczestników Porozumienia Rolniczego wnioski będą realizowana teraz lub w kolejnej perspektywie finansowej. A w trakcie posiedzeń wypracowano ponad 180 wniosków, które zostały przedłożone ministrowi rolnictwa. Które z nich są najważniejsze? 

uporządkowanie regulacji dotyczących systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, jednocześnie, MRiRW nadal pracuje nad zmianami w prawodawstwie, które mają wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem wymogów z zakresu identyfikacji i rejestracji bydła.

doprecyzowanie zapisów związanych z umową sprzedaży owoców i warzyw (rodzaje produktów rolnych, dla których określa się minimalny okres obowiązywania umowy lub minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub termin zawarcia umowy na dostarczanie produktów rolnych oraz rozszerzenie zakresu przejawów nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej o nabywanie produktu rolnego lub spożywczego poniżej jego ceny referencyjnej)

zwiększenie dostępności środków ochrony roślin, w tym dla upraw małoobszarowych,

wprowadzenie rozwiązań w zakresie rzeźni rolniczych o małych zdolnościach produkcyjnych, 

Podsumowanie dotychczasowych prac Porozumienia Rolniczego nie kończy jego pracy. Zespoły mogą nadal się spotykać, omawiać bieżące problemy jak również wypracowywać rekomendacje zapewnił szef resortu rolnictwa. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)