Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie tak prosto zatrudnić cudzoziemca w gospodarstwie

Obrazek
Andrzej Sawa11 kwietnia 2019, 15:09
Stanowisko resortu wynika z jego odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Pacławskiej (nr 29939), która argumentowała w niej, że rolnicy zgłaszają duże zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy, ponieważ nie chcą jej wykonywać nasi rodacy. Z kolei przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców są skomplikowane i rolnicy mają z tym trudności, a dodatkowo pracownicy urzędów pracy muszą wypełniać mnóstwo dokumentów.

Posłanka zaproponowała, m.in. zatrudnianie cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, w którym rolnik wypełni prosty druk, a po jego wpisaniu do ewidencji PUP złoży jedynie informację o powierzeniu pracy obcokrajowcowi. Inną propozycją umożliwienie pracy w ramach jednego zezwolenia u kilku pracodawców lub wykonywanie jej w gospodarstwie członka najbliższej rodziny. Innym udogodnieniem byłoby zniesienie obowiązku zawierania umowy najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Resort odpowiedział, że rozwiązania te nie mogą być wdrożone, bowiem zabrania tego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/36/UE) z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudniania do prac sezonowych.

Dyrektywa ta wymaga składania wniosku przed wydaniem zezwolenia na pracę i zobowiązuje do sprawdzenia, czy cudzoziemiec spełnia kryteria do podjęcia pracy. Zabrania też wydawania jednego zezwolenia na pracę u kilku pracodawców oraz wykonywania jej na rzecz członków najbliższej rodziny. Z kolei jej art. 20 nakłada obowiązek przedstawienie dowodów, że pracownik sezonowy będzie korzystał przez cały pobyt z odpowiedniego zakwaterowania.

as
Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)