Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ponad 60 mld zł na rolnictwo w budżecie 2022

Obrazek

Komisja rolnictwa pozytywnie zaopiniowała przyszłoroczny budżet na rolnictwo, mimo wątpliwości opozycji. Wszystkie poprawki zostały odrzucone. Ile pieniędzy trafi na wieś?

wk28 października 2021, 11:25

W projekcie budżetu na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się uzyskanie kwoty 60 610 146 000 złotych, z tego na:

  • wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w kwocie 16 mld 304 mln 412 tys. zł,

  • wydatki dla KRUS w kwocie 19 mld 150 mln 091 tys. zł,

  • środki Unii Europejskiej 24 mld 969 mln 978 tys. zł,

  • środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego 185 mln 665 tys. zł.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz KRUS stanowią 6,92% wydatków ogółem budżetu państwa.

Rezerwy budżetowe

Spora cześć wydatków na rolnictwo znajduje się w rezerwach celowych. I tak, na dopłaty do paliwa rolniczego przewiduje się kwotę 1 mld 340 mln zł wobec 1 mld 180 mln zł w tym roku.

Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej wyniosą 6 mld 759 mln 863 tys. zł
W roku 2021 rezerwa na ten cel była zaplanowana w wysokości 7 mld 800 mln 525 tys. zł, w tym w kwocie 2,3 mld zł z przeznaczeniem na uzupełnienie płatności polskiej składki do budżetu UE.

Na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – 548 mln 768 tys. zł. W roku 2021 rezerwa na ten cel była zaplanowana w kwocie 432 mln 344 tys. zł.

W kolejnej rezerwie celowej przeznaczono 0,5 mld zł na dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie oraz na dotację celową na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę. Ale łączne wydatki na ten cel z innych pozycji budżetu wyniosą 1,4 mld zł.

40 mln zł rząd przeznaczy na rezerwę dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. To taka sama kwota jak w tym roku.

I wreszcie całkowicie nowa rezerwa - "Fundusz Gwarancji w Rolnictwie". Środki w wysokości 3 mld zł zostaną przekazane ARiMR na pomoc w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych szkód spowodowanych przez niekorzystane zjawiska atmosferyczne, m.in. suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dyskusja w sejmowej komisji rolnictwa

MRiRW podkreśla, że przyszłoroczne wydatki na rolnictwo będą nawet o 20% większe niż tegoroczne. Ale podczas dyskusji w sejmowej komisji rolnictwa opozycja zauważyła, że galopująca inflacja zabiera spora część transferów dla rolników. Dlatego posłanka Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej złożyła szereg poprawek zmierzających między innymi do zwiększenia rządowych wydatków na m.in.: doradztwo rolnicze czy Inspekcję Weterynaryjną, postęp biologiczny, rolnictwo ekologiczne, oświatę i wychowanie. Jednak wszystkie zostały odrzucone. Wiceminister Ryszard Bartosik poinformował, że budżet zakłada przyznanie ponad 60 mln zł na 604 etaty dla Inspekcji Weterynaryjnej. 

Ostatecznie sejmowa komisja rolnictwa w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu rolnego na 2022 r., który teraz trafi do sejmowej komisji finansów publicznych. Posłem sprawozdawcą został Jerzy Małecki z Prawa i Sprawiedliwości

wk
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)