Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Usuwanie zużytych folii, siatek i worków – ruszył pilotażowy program!

Obrazek

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z siedmioma gminami umowę o dofinansowanie w formie dotacji w pilotażowym programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Bartłomiej Czekała15 lipca 2019, 15:50
Umowę w tej sprawie kilka dni temu w obecności ministra środowiska Henryka Kowalczyka podpisał p.o. prezesa NFOŚiGW Marek Ryszka z przedstawicielami 7 gmin z terenu Województwa Mazowieckiego:  Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn i Wąsewo. Podpisanie umów stanowiło wykonanie uchwały Zarządu NFOŚiGW z 2 lipca 2019 r. Na realizację zadań wiejskie samorządy otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 406 tys. zł.

NFOŚiGW uruchomił pilotażowy program, aby rozpoznać problem zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracować optymalne warunki dla przyszłego, całościowego systemu ich usuwania. Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Efektem prac, które będą realizowane do końca lipca 2019 r., ma być ok. 117 ton unieszkodliwionych odpadów innych niż niebezpieczne oraz ok. 613 ton odpadów tego samego rodzaju poddanych odzyskowi. Łącznie w ramach złożonych wniosków zagospodarowanych zostanie prawie 730 ton odpadów z tworzyw sztucznych powstających w rolnictwie.
Na zakończenie aktu podpisania umów Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że na podstawie doświadczeń uzyskanych do końca lipca 2019 r. przez gminy uczestniczące w pilotażowym projekcie, działania w tym zakresie będą następnie rozwijane w całej Polsce. Szef resortu zaapelował zarazem do przedstawicieli samorządów o aktywność w korzystaniu z programów NFOŚiGW umożliwiających usuwanie azbestu, wapnowanie gleb oraz rozwijanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypomnijmy, że obecnie NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na działanie „Agroenergia”, skierowane do rolników indywidualnych. Zobacz szczegóły!

oprac. bcz na podst. NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)