StoryEditor

Wnioski na rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

ARiMR już niedługo rozpoczyna nabór wniosków na rekompensaty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Sprawdź, czy możesz się ubiegać i o ile! 
08.10.2020., 08:10h
ARiMR od 15 października rozpoczyna nabór wniosków na pomoc w ramach PROW (działanie „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) dotyczącą rekompensat dla rolników, którzy ponieśli co najmniej jedną stratę w wyniku klęsk żywiołowych oraz ASF.

O odszkodowanie mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku: powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, uderzenia piorunem.

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Rekompensaty przewidziano dla rolników, którzy w roku składania wniosku lub roku poprzednim ponieśli daną szkodę. 

Agencja informuje, że wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

ASF – rekompensaty


O odszkodowanie z tytułu wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń mogą ubiegać się rolnicy, którym PIW nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi do 300 tys. zł, ale nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Dotację można przeznaczyć na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski od 15 października do 31 grudnia 2020 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

oprac. dkol na podst. ARiMR
Fot. Archiwum
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 20:06