Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zaostrzenie urzędowej kontroli Salmonelli u brojlerów

Obrazek

Będzie zaostrzenie urzędowego nadzoru nad fermami brojlerów i zwalczania w nich Salmonelli – to efekt gwałtownego wzrostu powiadomień alarmowych w systemie RASFF, dotyczących tej choroby. 

wk8 lutego 2022, 11:58

MRiRW opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2020–2022”.

Niebezpieczna choroba drobiu i nie tylko

„Należy podkreślić, że salmonelloza jest najczęściej notowaną chorobą odzwierzęcą w Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 r. liczba zarejestrowanych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella wyniosła 9 234. Do zakażeń dochodziło najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, m.in. jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych” czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie w opublikowanym 25 lutego 2021 r. raporcie opracowanym wspólnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wykazano, że źródłem zakażeń Salmonella w Europie były m.in. produkty z mięsa drobiowego wyprodukowanego w Polsce.

W konsekwencji wygenerowanych w systemie RASFF powiadomień alarmowych dotyczących niebezpiecznej żywności pochodzącej z Polski, których liczba w latach 2017–2020 wzrosła ponad czterokrotnie, wiarygodność polskiego systemu urzędowej kontroli żywności, jak i budowana latami dobra marka polskiej, zdrowiej i bezpiecznej żywności została odczuwalnie zachwiana na arenie międzynarodowej.

W związku z tym koniecznym było podjęcie radykalnych i skutecznych środków, ograniczających zakażenia pałeczkami Salmonella w mięsie drobiowym. Propozycje działań, które powinny być wdrożone konsultowano z przedstawicielami sektora branży drobiarskiej, środowiskami naukowym oraz Radą Sanitarno–Epizootyczną.

Jakie zmiany w przepisach?

Nowelizacja programu pozwoli na doprecyzowanie systemu nadzoru nad gospodarstwami utrzymującymi brojlery poprzez wprowadzenie obowiązkowego badania piskląt jednodniowych wprowadzanych do gospodarstwa oraz wzmocnienia zasad bioasekuracji stad brojlerów.

Ustalenie statusu epizootycznego stada w możliwie jak najszybszym czasie od zasiedlenia kurnika (pobieranie próbek od piskląt jednodniowych) pozwoli na ustalenie, czy potencjalne zakażenie drobiu pałeczkami Salmonella nastąpiło już na etapie klucia w zakładzie wylęgu czy pisklęta dostarczone do gospodarstwa nie są zakażone i zakażenie następuje w gospodarstwie.

Jednocześnie wzmocnienie zasad bioasekuracji i obligatoryjne badania sekwencjonowania genomowego izolowanych szczepów Salmonella wpłyną na możliwość precyzyjnego i szybkiego ustalenia i wyeliminowania źródeł zakażenia stad, a w konsekwencji również zakażeń mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, które wprowadzane do obrotu, powodują generowanie bardzo dużej liczby powiadomień alarmowych w systemie RASFF.

Zaproponowane rozwiązanie dotyczące pobierania próbek od piskląt jednodniowych jest z powodzeniem stosowane na Węgrzech.

Program zatwierdzony przez Brukselę

Projekt rozporządzenia nie będzie podlegał konsultacjom społecznym ze względu na fakt, że program został na wcześniejszym etapie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Niemniej jednak zmiany wprowadzone w programie były konsultowane z zainteresowanymi organizacjami na etapie przygotowywania programu przed jego przesłaniem do KE.

Program będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

wk
fot. EnvatoElements Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)