StoryEditor

Znamy szczegóły proponowanej reformy emerytur rolniczych. O ile wzrosną?

Rząd przedstawił właśnie założenie rządowej reformy rolniczych emerytur. Rolnicza emerytura podstawowa będzie równa kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, która teraz wynosi 1 338 zł.  
11.10.2022., 13:10h
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którego celem jest zmiana w zakresie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. trafił do konsultacji społecznych.

„Osoba z 25-letnim stażem otrzyma świadczenie o ok. 240 zł wyższe” 

Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. 

Osoba z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym otrzyma więc świadczenie o ok. 240 zł wyższe, niż obliczone na dotychczasowych zasadach. Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1 084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od 1 marca 2022 r. wynosi 1 338,44 zł). 

„Emerytura podstawowa będzie równa kwocie najniższej emerytury”

Zdaniem ministerstwa rolnictwa świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, dlatego  zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych

Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej (w roku 2022) waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 %, a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości, co spotkało się z dużym niezadowoleniem świadczeniobiorców. 

– Dodatkową przesłanką jest planowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalny wskaźnik waloryzacji w roku 2023, który przewiduje 9,6 proc. wzrostu świadczeń emerytalnych, a w oficjalnych wypowiedziach prasowych członków kierownictwa tego resortu pojawia się nawet cyfra 13-14 proc. Obecny sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych nie gwarantowałby podwyżki świadczeń na żadnym z przewidywanych poziomów – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Zgodnie z projektem ustawy emerytura podstawowa będzie równa kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. 

„Do 2032 wydatki przekroczą kilkadziesiąt miliardów złotych”

Szacowana kwota waloryzacji w 2023 r. w wysokości 2 615,094 mln zł stanowić będzie koszt Fundusz Emerytalno-Rentowego KRUS. W kolejnych latach wydatki będą rosły i do 2032 przekroczą kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych

ROK KWOTA (mln zł)
2024 3 457,886
2025 3 657,406
2026 3 809,189
2027 3 977,555
2028 4 153,363
2029 4 336,941
2030 4 528,634
2031 4 728,800
2032 4 937,813

Dodatek dla gospodarstw powyżej 50 ha przeliczeniowych

Kolejna proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiana jest konsekwencją postulatów zgłaszanych przez rolników i organizacje rolnicze, których zdaniem krzywdzące jest to, iż osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej

Na podstawie nowego przepisu będzie przysługiwał takim osobom dodatek na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych

Fot.: Pixabay
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 12:02