StoryEditor

Dlaczego na Podlasiu kukurydza jest tańsza niż w pozostałej części kraju?

Dlaczego na Podlasiu kukurydza jest tańsza niż w pozostałej części kraju oraz czy zmienić to mogłaby interwencja Elewarr? Podlascy rolnicy pytają, a ministerstwo rolnictwa odpowiada. 
25.11.2022., 12:11h
Na sprawę ceny skupu kukurydzy zwrócili uwagę delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej. Ich zdaniem jest ona niższa niż w pozostałych regionach. O wyjaśnienia w ich imieniu do ministerstwa rolnictwa zwrócił się poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

– Podczas gdy w niemal całej Polsce płaci się nawet do 1 000 zł za tonę, w Podlaskiem tona kukurydzy kosztuje 800 zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy są nieznane i niezrozumiałe. Należy podkreślić, że znajdujemy się w bardzo ważnym dla rolników momencie zbiorów i intensywnej sprzedaży. Dlatego za celowe uważam podjęcie przez rząd interwencji w tej sprawie, która będzie miała na celu skup interwencyjny w cenie niezaniżonej, tj. 1 000 zł za tonę, przez spółkę Elewarr w Bielsku Podlaskim. Spółka ta, znajdująca się w 100% w zasobach państwa, ma w końcu za cel stabilizowanie rynku zbóż, oraz zabezpieczenie przestrzeni magazynowych na skupy interwencyjne – napisał do wicepremiera i ministra rolnictwa poseł S. Krajewski. 

Dlaczego kukurydza sucha jest tańsza na Podlasiu? 

Tymczasem z danych MRiRW wynika, że w drugim tygodniu listopada średnia cena  zakupu kukurydzy paszowej w Polsce wyniosła 1 417 zł/t i była 0,8% niższa w porównaniu do ceny sprzed miesiąca, ale 26,3% wyższa niż przed wybuchem wojny na Ukrainie i 33% wyższa niż rok temu. Cena „mokrej” kukurydzy paszowej średnio wyniosła 915 zł/t i była o 3,9% wyższa niż przed miesiącem oraz 40% wyższa niż przed rokiem. 

Jednocześnie średnia cena zakupu kukurydzy suchej w województwie podlaskim była o 4% niższa od średniej ceny w Polsce, natomiast mokrej – o ok. 6% niższa od średniej krajowej, ale wyższa niż np. w województwie mazowieckim.
 
– Należy zwrócić uwagę, że we wschodnich województwach naszego kraju ceny ziarna zbóż, są najczęściej nieznacznie niższe w porównaniu do pozostałej części Polski. Wynika to ze struktury rynku zbóż i większej odległości od portów oraz granicy z Niemcami, gdzie wywozi się najwięcej polskich zbóż – napisał wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. 

Jakie ceny skupu kukurydzy oferuje Elewarr? 

Z kolei z informacji uzyskanej ze spółki ELEWARR wynika, że ceny skupu kukurydzy mokrej dostarczanej do elewatorów spółki znajdowały się ostatnio w przedziale od 790 do 940 zł/t w zależności od regionu kraju. Ceny najwyższe, ponad 900 zł/t, są oferowane przez różne podmioty skupowe na obszarze funkcjonowania oddziału Gądki (zachodnia Polska) i podyktowane są trudnościami w pozyskaniu surowca z uwagi na niskie plony kukurydzy w tym regionie ze względu na panującą na tym obszarze suszę.

W pozostałych elewatorach ceny mieściły się w przedziale 800-860 zł/t. Ceny kukurydzy mokrej w Bielsku Podlaskim w okresie skupu wahają się od 820 zł/tonę do 860 zł/t. Stosowane ceny nie odbiegają od średnich cen płaconych przez inne firmy skupowe, znajdujące się okolicy elewatora Spółki w Bielsku Podlaskim.
– Należy zaznaczyć, że kukurydzę mokrą należy wysuszyć. Wg informacji ELEWARR koszty suszenia (ceny gazu) oraz ubytki wagi z tytułu suszenia wynoszą od 350 do 400 zł/t, natomiast ceny kukurydzy suchej o parametrach eksportowych w polskich portach z dostawą wynoszą średnio ok. 1 400 zł/t – przekonuje wiceminister 
J. Kowalski. 

Rynek zbóż w Polsce jest ściśle powiązany z rynkiem europejskim 

Resort rolnictwa zwrócił także uwagę, że przepisy Wspólnej Polityki Rolnej zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej do respektowania jednolitych zasad wspólnej organizacji rynków rolnych i nie przyznają uprawnień do podejmowania na szczeblu krajowym samodzielnych decyzji o zastosowaniu mechanizmów interwencyjnych wpływających m.in. na poprawę cen skupu, np. poprzez wprowadzenie skupu interwencyjnego. Groziłyby to zakłóceniem konkurencji wewnątrz unijnego rynku

Jednocześnie rynek zbóż w Polsce jest ściśle powiązany z rynkiem europejskim i światowym, a ceny na krajowym rynku podążają za trendami cenowymi na świecie. Na ceny zbóż wpływają m.in. relacje pomiędzy podażą a popytem, kursy walut, ceny nośników energii, wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi krajami. Rynek zbóż zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej podlega zasadom wolnorynkowym.

fot.: Pixabay
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 05:43