Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”?

Obrazek

Nasza Czytelniczka Pani Maria z woj. podlaskiego pyta czy będzie jej przysługiwało rodzicielskie świadczenie uzupełniające i gdzie ma wystąpić z wnioskiem: do ZUS, czy do KRUS? Nasza ekspert ds. KRUS odpowiada.

10 stycznia 2023, 10:32
W czerwcu 2022 r. ZUS przyznał mi emeryturę za 4 lata zatrudnienia i 3 lata ubezpieczenia w KRUS w kwocie 500 zł miesięcznie. Po urodzeniu drugiego dziecka zrezygnowałam z zatrudnienia. Potem urodziłam kolejne dzieci. Urodziłam 4 dzieci i je wychowałam, z tym że najmłodszy syn zginął w wypadku, gdy miał 7 lat. Czy będzie mi przysługiwało rodzicielskie świadczenie uzupełniające i gdzie mam wystąpić z wnioskiem: do ZUS, czy do KRUS?
Maria N. (woj. podlaskie)
Odpowiedź:

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane także jako „Mama 4 plus”, przysługuje kobiecie (gdy osiągnęła wiek emerytalny 60 lat), która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma niezbędnych środków do życia. Termin „wychowanie dziecka” użyty w przepisach jest nieprecyzyjny. Jednakże jest już w tym zakresie orzecznictwo sądowe. W wyroku z 30.11.2021 r. sygn. akt III OSK 5729/21 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł że: „to wiek, w jakim zmarło dziecko, pozwala na ocenę, czy było ono na tyle rozwinięte, aby mogło w miarę samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie”.
Należy stwierdzić, że o zrealizowaniu procesu wychowania można mówić wówczas, gdy dziecko jest na tyle rozwinięte i ukształtowane, że może w miarę samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Zatem kilka miesięcy czy lat życia dziecka może nie wystarczyć, by uznać, że było ono wychowywane. Tym samym fakt, że pani syn zmarł w wieku 7 lat, może negatywnie wpłynąć na możliwość otrzymania przez panią świadczenia uzupełniającego.
Proponuję jednak złożyć wniosek do ZUS (bo to ZUS wypłaca pani emeryturę) i poczekać na decyzję. Nadmieniam, że ew. przyznane świadczenie uzupełniające zostanie pomniejszone o wypłacaną emeryturę.

autor: Ewa Jaworska-Spicak, spec. KRUS
fot. Pixabay

dyzur eksperta ewa jaworska spicak


Ten artykuł pochodzi z wydania 01/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)