StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie będą systematycznie rosnąć od 2023 r.?

– Średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaznaczając, iż w ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.
14.10.2022., 09:10h

Stawka płatności podstawowej w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha

Według szacunków MRIRW, w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha, i tym samy będzie wyższa od stawki JPO za 2022 r. (107 EUR/ha).

– Według wyliczeń wysokość stawki płatności podstawowej w Polsce będzie zwiększała się z roku na rok, a w 2026 r. może wynieść ok. 120 EUR/ha. Jednocześnie przewiduje się, że suma stawki płatności podstawowej i średniej stawki ekoschematów (które zastąpiły płatność za zazielenienie) będzie zbliżona do sumy stawki JPO i płatności za zazielenienie (ok. 180 EUR/ha) – podaje MRiRW.

Państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na hektar 

Kiedy należy się spodziewać wyrównania płatności bezpośrednich na terenie UE? Jak objaśnia resort rolnictwa, przebiega to wg schematu:
  • We wszystkich państwach członkowskich, w których płatności bezpośrednie na hektar wynoszą mniej niż 90 proc. średniej UE, różnica między obecną średnią wysokością ich płatności bezpośrednich a 90 proc. średniej UE zostanie zmniejszona o 50 proc. w sześciu równych etapach, począwszy od 2022 r.
  • Ponadto wszystkie państwa członkowskie będą mieć poziom płatności wynoszący co najmniej 200 EUR na hektar w 2022 r. i wszystkie państwa członkowskie osiągną co najmniej 215 EUR na hektar do 2027 r.
  • Konwergencja będzie finansowana proporcjonalnie przez wszystkie państwa członkowskie.

17,33 mld EUR – pula środków UE na płatności bezpośrednie 

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, całkowita pula środków UE na płatności bezpośrednie w latach 2023-2027 będzie wyższa (o ok. 303 mln EUR) niż w ostatnich pięciu latach i wyniesie ok. 17,33 mld EUR

– Należy jednak wyjaśnić, że kwota ta nie obejmuje ewentualnego transferu środków na 2027 r., który możliwy będzie do zastosowania z budżetu nowej perspektywy finansowej (zakładając, że na 2027 r. wysokość tego transferu z II filaru WPR wyniesie tak jak obecnie 396 mln EUR, kwota ta może wzrosnąć do ok. 17,72 mld EUR) – wylicza resort.

Informacje o proponowanych rozwiązaniach i szacunkowych stawkach na lata 2023-2027 dostępne są TUTAJ.
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 16:22