Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Finansowanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej – ruszyły prace legislacyjne. Co będzie w ustawie i rozporządzeniach?

Obrazek

Wart 25 mld euro Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej został już zatwierdzony przez Brukselę. Teraz czas na przyjęcie ustaw i dziesiątków rozporządzeń, które wprowadzą go w życie. W ministerstwie rolnictwa trwają prace nad ustawą o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

wk6 września 2022, 08:59

Z tego artykułu dowiesz się:

Po co Polsce ustawa o Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023 - 2027

Jakie zasady finansowania polskiego rolnictwa będzie zawierać ustawa o WPR

Ile pieniędzy dla rolników zawiera Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej

Ostatniego dnia sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027. Polska znalazła się wśród pierwszych 7 krajów, które mają już swoje plany zatwierdzone. PS WPR gwarantuje polskim rolnikom transfer 25 miliardów euro w najbliższych 5 latach.

Po co Polsce ustawa o Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023 - 2027?

Teraz ruszają prace legislacyjne, które wprowadzą dokument w życie. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o trwających pracach nad projektem ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Polska musi przygotować taką ustawę, aby zgodnie z unijnymi przepisami wyznaczyć instytucję, która będzie wydawać unijne dotacje oraz określić zasady uruchamiania środków na finansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej. Krajowe przepisy są także konieczne, aby zapewnić wyprzedzające finansowania z budżetu państwa beneficjentom Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Jakie zasady finansowania polskiego rolnictwa będzie zawierać ustawa o WPR?

Projektowana ustawa będzie określać:

·       właściwość organów w zakresie uruchamiania unijnych dotacji pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”;

·       zasady uruchamiania środków,

·       zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG i EFRROW oraz współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej;

·       zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej,

·       zasady uruchamiania zaliczek dla rolników.

Ile pieniędzy dla rolników zawiera Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej?

MRiRW przewiduje uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych. Razem ponad 25 mld euro.

- Zaproponowane mechanizmy wyprzedzającego finasowania kosztów kwalifikowalnych, wyprzedzającego finansowania pomocy oraz zaliczek ma na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji operacji bez konieczności oczekiwania na zwrot środków – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

wk
Fot. Envato Elements

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)