Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Ile wynosi premia zalesieniowa w 2023 roku?

Obrazek

Stawki premii zalesieniowej dla rolników zostaną podwyższone w 2023 r. Dotychczas z działania w ramach PROW korzysta ok. 9 tys. rolników. Ile wynosi premia i kiedy złożyć wniosek?

 

wk8 lutego 2023, 09:00

Czym jest premia zalesieniowa?

Premia zalesieniowa rekompensuje utracony dochód rolnikom, którzy przeznaczyli grunty rolne pod grunty leśne. Dofinansowanie to jest wypłacane beneficjentowi co roku przez 15 lat od dnia wykonania zalesienia. 

To oznacza, że rolnicy korzystający z działania zalesieniowego, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nadal podlegają czynnym zobowiązaniom, które kończą się najpóźniej w 2027 roku. Początkowa wysokość premii zalesieniowej została obliczona przez Instytut Badawczy Leśnictwa na podstawie danych z 2006 r.

Ile wynosi premia zalesieniowa?

Nowa kalkulacja na potrzeby WPR 2023–2027 i nowych beneficjentów, którzy złożą wnioski w roku 2023 wnioskuje, że stawka premii zalesieniowej w nowej wysokości będzie wynosiła 1 438 zł/ha/rok.

W związku z tym, że w nowym okresie programowania – czyli od 2023 r. będą wypłacane jednocześnie premie zalesieniowe z PROW 2007–2013 jak i PS WPR 2023–2027, zasadne jest przyjęcie nowych, wyższych stawek płatności również dla beneficjentów PROW 2007–2013. 

Co z beneficjentami programu zalesieniowego, którzy nie są uprawnieni do płatności bezpośrednich? Tacy rolnicy dostaną ekwiwalent tych płatności. W związku z tym beneficjenci działania zalesieniowego PROW 2007–2013, od 2023 r. otrzymają wyższą stawkę premii zalesieniowej: 

  • 1 438 zł/ha/rok (wzrost o 248 zł/ha/rok) wyliczonego dla okresu programowania 2023- 2027 – w przypadku gruntów kwalifikujących się do płatności bezpośrednich,
  • 1 962 zł/ha/rok (wzrost o 382 zł/ha/rok) czyli suma stawki premii zalesieniowej dla nowych beneficjentów PS WPR 2023–2027 i uśrednionej stawki płatności bezpośrednich – w przypadku gruntów niekwalifikujących się do dopłat bezpośrednich.

Kiedy nabór wniosków na premię zalesieniową?

Rozporządzenie wejdzie w życie 15 marca 2023 r., czyli w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o wypłatę pomocy na zalesianie. Wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Do tej pory z premii zalesieniowej korzysta ok. 9 tys. rolników. 


wk

fot. Lasy Państwowe/FabijańskiWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)