Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

NIE do wszystkich nawozów rolnik otrzyma wsparcie! Dopłaty 2023

Obrazek

W niedługim czasie rozpocząć się ma przyjmowanie wniosków o dopłaty do nawozów przez ARiMR. Jednak nie wszystkie nawozy będą łapały się na wsparcie finansowe. Które nawozy nie zaliczają się do przyznania dopłat w 2023 roku?

Patrycja Bernat26 kwietnia 2023, 10:19

Nawozy bez dopłat

Dopłatami do nawozów nie zostały objęte:
  • wapno nawozowe,
  • wapno nawozowe zawierające magnez.
  • Mocznik załapie się na dopłaty, tylko gdy został zakupiony w formie granulowanej i zawiera inhibitor ureazy, lub posiada powłokę biodegradowalną.
Na ten moment nie do końca wiadomo, czy dopłaty otrzymają rolnicy, którzy zakupili RSM.

Jakie są warunki otrzymania dopłat do nawozów?

Według informacji przekazanych przez rząd, dopłaty do nawozów będą przysługiwały producentom rolnym, którzy zakupili je w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.


Zobacz także: Dopłaty do zboża nawet 2200 zł do hektara! Rząd przeznaczy 10 mld zł na pomoc dla rolników

Jakie są stawki dopłat do nawozów?

Rolnicy mają otrzymać następujące dopłaty:
  • 500 zł do hektara upraw rolnych,
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk.
Pomoc przysługuje do 300 ha.

Wysokość dopłat do nawozów to iloczyn:
  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednie powierzchni upraw rolnych i stawki pomocy,
  • liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych zakupionych w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Cena ta zostanie ustalona na podstawie średniej ceny nawozów mineralnych obowiązujących od dnia 16 maja 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Jaki jest termin złożenia wniosku o dopłaty do nawozów?

Wniosek o dopłaty do nawozów powinien zostać złożony do 14 lipca 2023 roku. Niestety data rozpoczęcia naboru nie została jeszcze podana.

Do wniosku rolnik powinien dołączyć:
  • fakturę,
  • lub duplikat faktury,
  • lub imienne dokumenty księgowe, które potwierdzają zakup nawozów we wskazanym okresie.
Na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych rząd przeznaczył 4,7 mld zł ze środków Funduszu Pomocy. Podczas obliczeń przyjęto, że ok. 7,9 mln hektarów upraw i 2,8 mln hektarów łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych znajduje się w gospodarstwach o powierzchni do 50 ha. Natomiast 12,4 tys. producentów rolnych wnioskujących o płatności bezpośrednie posiada gospodarstwa rolne o powierzchni powyższej 50 ha.

Bernat Patrycja
źródło: tygodnik-rolniczy
fot: Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)