Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

PROW przedłużony do 2022 roku

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy przedłużający Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2022. Do Polski trafi z tego tytułu 3,2 mld euro.  Ustawa, która przewiduje także ułatwienia dla rolników, została już wniesiona do Sejmu.  

wk17 listopada 2021, 14:29

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że podstawowym celem projektu ustawy jest przedłużenie wsparcia w ramach obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z zasadą „N+3”, operacje w ramach PROW mogą być rozliczane do końca 2025 .

Wysokość transferów

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że w tym okresie możemy spodziewać się następujących transferów z UE:

  • 2021 – 1 577 316 878 euro;

  • 2022 – 1 655 198 915 euro.

Łącznie w latach 2021-2022 będzie więc to kwota ponad 3 mld 232 mln euro. Są to środki powiększone o transfery z tytułu środków pochodzących z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO). Choć w przypadku Polski nasz Krajowy Plan Odbudowy nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską. Kwoty te z wyłączeniem alokacji pochodzącej ze środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO), wymagają obligatoryjnego współfinansowania krajowego.

Cyfryzacja kontaktów z ARiMR

Ustawa przewiduje ułatwienia dla rolników starających się o unijne dotacje. Najważniejsze z nich to większa możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po wejściu ustawy w życie, w przypadku, gdy postępowanie administracyjne lub inne postępowanie jest rozpoczęte na wniosek złożony drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Ale jednocześnie rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych postępowań (np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy).

Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi. Z OSR ustawy wynika, że do 2031 r. ARiMR zaoszczędzi na usługach pocztowych ponad 25 mln zł.

Ograniczenie konieczności osobistego kontaktu jest także istotne w okresie trwania ogłoszonego stanu epidemii.

Uproszczenie przeciwdziałaniom suszy

Uproszczone zostaną procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. w obszarach rolniczych i leśnych. Jak informuje MRiRW do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcała ona właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w  tym zakresie.

Inwestycje w urządzenia wodne

W przepisach ustawy – Prawo wodne uwzględniona została możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych. Będzie to możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Nowe ubezpieczenia

Ustawa przewiduje także rozszerzenie systemu ubezpieczeń. Producenci bydła, świń i drobiu (z wyłączeniem posiadaczy stad reprodukcyjnych) będą mogli ubiegać się o wsparcie na zawarcie umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko wystąpienia Salmonelli.

wk
fot. archiwum 


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy