StoryEditor

Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich na finiszu! Ile pieniędzy trafiło do rolników?

12,26 mld zł zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. trafiło do 21 listopada br. na konta polskich rolników. Zaliczki wypłacane będą do końca listopada, a od 1 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. O dopłaty bezpośrednie w tegorocznej kampanii ubiega się 1,265 mln rolników, a pula środków na ten cel to prawie 17 mld zł.
Do 21 listopada – jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 12,26 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.
– Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie – przypomina ARiMR. – W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Uwaga na numer rachunku

Jak podkreśla Agencja, zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu, co wynika bezpośrednio z przepisów unijnych.

– Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Jakie są stawki dopłat bezpośrednich na 2022 rok?

Dlaczego nadal nie otrzymałeś zaliczek? 

Są trzy powody wstrzymania wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich. 

W ubiegłym roku sporo rolników nie otrzymało pieniędzy do końca listopada, dlatego poprosiliśmy Agencję o podanie najczęstszych przyczyn takiej sytuacji. ARiMR podała trzy powody nie otrzymania zaliczek m.in.; przeprowadzanie w gospodarstwach rolników kontroli; zwroty bankowe – nieaktualne numery kont bankowych wnioskodawców; powzięcie informacji o śmierci rolnika po naliczeniu zaliczki. 

Stawki dopłat bezpośrednich w 2022 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ogłoszeniu kursu euro do przeliczenia dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok przygotowało projekty 8 rozporządzeń, które zostały już przyjęte i weszły w życie. 

Przyjęte w rozporządzeniach stawki dopłat i płatności zostały określone w następującej wysokości:

 • jednolita płatność obszarowa 518,01 zł/ha
 • płatność za zazielenienie 347,66 zł/ha
 • płatność dla młodego rolnika 360,91 zł/ha
 • płatność dodatkowa 196,14 zł/ha
 • płatność do bydła 363,16 zł/szt.
 • płatność do krów 465,37 zł/szt.
 • płatność do owiec 121,47 zł/szt.
 • płatność do kóz 51,05 zł/szt.
 • płatność do roślin strączkowych na ziarno 673,50 zł/ha
 • płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha
 • płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha
 • płatność do ziemniaków skrobiowych  1 761,46 zł/ha
 • płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha
 • płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha
 • płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha
 • płatność do lnu 748,91 zł/ha
 • płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha
 • płatność do tytoniu – Virginia 3,38 zł/kg
 • płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,44 zł/kg
 • uzupełniająca płatność podstawowa 41,10 zł/ha

Ile dopłat otrzymali rolnicy w 2021 roku?

Jak informowaliśmy w artykule "Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok", średnia kwota dopłat otrzymanych przez 1 gospodarstwo rolne w 2021 roku w Polsce wyniosła 12 199 zł. Szczegółowe zestawienie znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

województwo liczba rolników, którym przyznano płatności bezpośrednie 2021 średnia kwota płatności bezpośrednich 2021 w zł
dolnośląskie 50 036 17 226,76
kujawsko-pomorskie 58 739 20 321,94
lubelskie 164 587 9 161,45
lubuskie 18 441 22 025,11
łódzkie 113 842 9 148,46
małopolskie 111 679 4 619,40
mazowieckie 196 497 10 920,04
opolskie 25 716 19 480,55
podkarpackie 106 842 4 904,72
podlaskie 78 267 16 169,00
pomorskie 36 923 20 926,98
śląskie 43 803 8 537,31
świętokrzyskie 79 208 6 647,65
 warmińsko-mazurskie 41 916 24 984,46
wielkopolskie 113 664 16 949,55
zachodniopomorskie 26 837 31 516,64
cała Polska 1 266 997 wniosków 12 199,00  średnia płatność na 1 gospodarstwooprac. bcz, kp
fot.: 
Envato Elements
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 14:05