StoryEditor

Spółka Elewarr szuka prezesa

Żniwa w pełni a tymczasem Elewarr szuka prezesa. Dzisiaj Rada Nadzorcza spółki otworzy zgłoszenia od chętnych biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, a jutro przeprowadzi rozmowy z kandydatami. 
26.07.2022., 13:07h

O zmianie we władzach spółka poinformowała 13 lipca, kiedy ze stron internetowych „zniknął” dotychczasowy prezesa Daniel Alain Korona, a pełniącą obowiązki prezesa została wiceprezes Monika Parafianowicz.

Trwa szukanie chętnych

Jak informuje Krajowa Grupa Spożywcza Rada Nadzorcza Elewarr ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Elewarr sp. z o.o.

Od szefa Elewarru oczekuje się wyższego wykształcenia oraz 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kto nie może być szefem Elewarru?

Spółka zastrzegła sobie także, m.in., że kandydaci:

  • nie pełnili funkcji społecznego współpracownika albo byli zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego,
  • nie wchodzili w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie są zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jaki potencjał ma spółka Elewarr?

Spółka istnieje od 1992 roku. Elewarr posiada obecnie nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności blisko 700 tysięcy ton. Magazyny spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Ponadto spółka posiada udziały w Zamojskich Zakładach Zbożowych.

Działalność spółki obejmuje m.in.:

  • obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi,
  • świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym,
  • eksport i import surowców i produktów rolnych,
  • składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe, itp.),

Z zapowiedzi Wicepremiera i ministra rolnictwa wynika, że Elewarr będzie odgrywał ważną rolę w planowanej przez rząd „interwencji” na rynku zbóż.  

Wicepremier @Kowalczyk_H w #Warszawa: #KrajowaGrupaSpożywcza wprowadza mechanizmy skupowe, które zostały wypracowane w porozumieniu z rolnikami. Spółka @Elewarr1 zajmuje się skupem. Ma ona możliwości skup bezpośredniego to ok. 360 tys. ton.

wk
fot. Paweł Twardowski
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:48