StoryEditor

Za co odpowiada zarząd spółki wodnej?

Pytanie: Czy członkowie zarządu spółki wodnej odpowiadają za jej zobowiązania?
21.06.2016., 09:06h

Odpowiedź: Działalność spółek wodnych oraz wzajemne obowiązki spółki i właścicieli gruntów zostały zawarte w ustawie z 18 lipca 2001 r. (tj. DzU z 2011 r., nr 145, z późn. zm.). Zgodne z przepisami ustawy organami spółki wodnej są:

  • walne zgromadzenie,
  • zarząd
  • oraz komisja rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż 10 członków.

Statut może określać też inne organy spółki oraz precyzować warunki, przy których walne zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.

Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały walnego zgromadzenia, kieruje działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład organu może wchodzić jedna bądź więcej osób – liczbę tę określa statut. Zarząd wybierany jest na kadencję pięcioletnią, o ile statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z przepisami ustawy, do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej, jeżeli statut nie stanowi inaczej, uprawniony jest jeden członek zarządu − gdy w skład zarządu wchodzą nie więcej niż dwie osoby lub dwóc...

Pozostało 49% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 06:11