StoryEditor

GAEC 8 - zmiany w przyznawaniu płatności ekologicznych!

W przepisach dotyczących przyznawania dopłat dla rolników ekologicznych zaplanowano zmiany. Jest to efekt wycofania się UE z przepisów o obowiązkowym ugorowaniu. Czy zmiana ta dotyczy również wniosków, które zostały już złożone?
07.06.2024., 08:14h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Przyznanie płatności ekologicznych

Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia jest zapewnienie możliwości przyznania rolnikom płatności ekologicznych za 2024 r. w przypadkach, gdy w tym właśnie roku wykorzystają części obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne, rozumiane jako grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Zobacz także: Jak zdobyć 200 tys. zł premii dla młodego rolnika i przejąć gospodarstwo rolne? WEBINARIUM

Zmiana przepisów o ugorowaniu - GAEC 8

Wydanie rozporządzenia jest konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi przez UE w przepisach dotyczących norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt. Zdecydowano w nich o zniesieniu, już odniesieniu do kampanii roku 2024, w ramach GAEC 8, obowiązku ugorowania co najmniej 4% gruntów ornych na poziomie gospodarstwa.

Dlaczego są konieczne zmiany w przepisach?

Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy tzw. rozporządzenia ekologicznego przewidują, że w ramach realizowanych przez rolników zobowiązań ekologicznych do gruntów ugorowanych bez produkcji mogą zostać przyznane płatności ekologiczne, jeżeli grunty te pozostają w systemie rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej.

MRiRW przekonuje, że zmiana proponowana w zmienianym rozporządzeniu jest korzystna dla rolników, ponieważ pomimo tego, że zmienione zostanie brzmienie normy GAEC 8 będą oni mieli możliwość ubiegania się o płatności ekologiczne, jeżeli zaplanowali, że w 2024 r. będą spełniali tę normę na gruntach objętych zobowiązaniem ekologicznym.

image

ARiMR zwiększa limity akcji i dopłat na kredyty klęskowe [WNIOSEK]

- Proponowana zmiana będzie dotyczyła już złożonych przez rolników wniosków o przyznanie płatności ekologicznych, jak również tych wniosków, które nie zostały jeszcze złożone. Intencją wprowadzania zmiany jest, aby nie zmieniła się sytuacja finansowa rolników, którzy licząc na płatności ekologiczne z tytułu spełnienia normy GAEC 8 już złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych lub zamierzają złożyć taki wniosek – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Brak wprowadzenia proponowanej zmiany uniemożliwi przyznanie rolnikom płatności ekologicznych za 2024 r. z tytułu spełnienia normy GAEC 8 w zakresie gruntów ugorowanych bez produkcji.

 

wk

Fot: Czekała

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 01:03